V Česku pracuje 111 robotů na 10 tisíc zaměstnanců

Jednoznačně nejvyšší stupeň automatizace najdeme v automobilkách.

Tlak na automatizaci u nás roste již několik let a restrikce spojené s pandemií covidu-19 v uplynulých letech ho ještě zintenzivnily. Roboty jsou přesné, zpravidla nedělají chyby a nikdy se neunaví. Nevadí jim rutina, a mohou pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bez ohledu na pandemii a také bez ohledu na složitost, jednotvárnost nebo nebezpečnost práce, kterou vykonávají, uvedla ve svém příspěvku Kamila Burešová z Českého statistického úřadu.

Využíváme hlavně průmyslové roboty

Roboty se dělí na průmyslové a servisní. Průmyslový robot má programovatelný řídicí systém a provádí činnosti, které lze měnit na základě programu. Většina průmyslových robotů funguje jako robotická ramena s pevnou základnou. V odvětví zpracovatelského průmyslu jde zpravidla o robotizované výrobní linky, obvyklé jsou v provozech s velkou sériovostí výroby. Často se využívají při svařování, lisování, lakování, řezání, či při montážích výrobních částí. První roboty se u nás začaly používat v továrnách velkých výrobců již v 60. letech minulého století.

V loňském roce ve zpracovatelském průmyslu v Česku používalo průmyslové roboty průměrně 16 % firem, mezi velkými podniky jich ale bylo už více než 63 %. Nejčastější uplatnění našly roboty v automobilovém průmyslu, najdeme je ve 48 % podniků v tomto odvětví. V metalurgickém průmyslu je využívalo 36 % podniků a v gumárenském a plastikářském průmyslu 30 %.

Výrazná většina firem v Česku, které využívají roboty, využívá pouze průmyslové roboty a nemá, nebo nepotřebuje roboty servisní. Z firem ze zpracovatelského průmyslu, které používají roboty, má 91% pouze průmyslové roboty, v případě automobilek je to 90 %.

Zdroj: Statistika a my (04|2023)

Servisní a softwarové roboty mají budoucnost

Kromě průmyslových robotů se začínají postupně objevovat také roboty servisní, které mohou asistovat lidem. Jde o pohybující se stroje, které dokážou úkony provádět samostatně a zvládnou i jednodušší formy rozhodování. Pracují na zemi, ve vzduchu nebo pod vodou, a působí v prostředí, v němž je potřeba interagovat s okolím. Firmy je mohou využívat ve skladech (robotický skladový systém, robotická paletizace a balení zboží), na montážní práce, úklid či k zajištění bezpečnosti (např. provádění ostrahy pomocí dronů nebo jako robotickou protipožární ochranu). Servisní roboti nacházejí uplatnění také v doručovacích službách.V odvětvové sekci doprava a skladování, konkrétně v poštovních a kurýrních činnostech, je vloni využívala 4 % podniků.

Servisní roboty u nás v roce 2022 využívalo ale jen 1% všech firem a 7 % velkých podniků. Budoucnost pro tyto roboty je kromě zmíněných úkonů v automatizaci procesů, kdy se nejedná o fyzické stroje, ale o programy – tzv. softwarové roboty. Ty pracují s daty a komunikují napříč firemními informačními systémy. Mohou být používány např. v účetnictví k registraci faktur, k párování plateb nebo ke generování nejrůznějších sestav. Prostřednictvím optického rozpoznávání znaků umějí například z naskenovaného dokumentu stanovit, jaký typ informací dokument poskytuje, a dále s těmito informacemi pracovat. Tyto softwarové roboty budou stále více uplatňovány také v call-centrech nebo při poskytování zákaznické podpory online prostřednictvím chatbotů. Jejich komunikace je založena na využití umělé inteligence a schopnosti porozumění lidské řeči. Díky tomu mohou při rozhovoru s člověkem samostatně reagovat na kontext situace.

Zdroj: Statistika a my (04|2023)

Velké podniky v Česku jsou nad evropským průměrem

Ze států EU využívá robotiku nejvíce podniků v Dánsku (12 %), následují podniky v Belgii (10 %), Finsku, Itálii a Španělsku (ve všech třech zemích shodně 9 %). Česku s 6 % podniků s roboty patří za rok 2022 v evropském srovnání 13. místo. Nacházíme se tak na evropském průměru. Pokud ovšem žebříček sestavíme pouze z velkých podniků zaměstnávajících alespoň 250 zaměstnanců, budou velké podniky v Česku na čtvrtém místě (36 %). V EU využívá průmyslové nebo servisní roboty nejvíce velkých podniků ve Slovinsku (43 %), za nimi následují velké podniky v Chorvatsku (40 %) a v Dánsku (39 %).

Podle nejnovějších dat ČSÚ připadá v Česku 111 robotů na 10 tisíc zaměstnanců. V malých firmách je to 42 robotů, ve středně velkých 82 robotů a ve velkých podnicích 167 robotů na 10 tisíc zaměstnanců. Nejvyšší koncentraci robotických pomocníků zaznamenáváme v automobilkách, kde na 10 tisíc zaměstnanců připadá bezmála 670 robotů. V podnicích zabývajících se průmyslovou výrobou pracuje průměrně 241 robotů na 10 tisíc zaměstnanců.

Celý článek najdete zde na str. 12-13.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.