Nejvýznamnější ekonomiky světa (1980-2075)

Podle zprávy společnosti Goldman Sachs se v nadcházejících desetiletích výrazně změní rovnováha globální ekonomické moci.

Rozměrná infografika, kterou najdete v původním článku na webu Visual Capitalist, poskytuje historický a prediktivní přehled 15 největších světových ekonomik v několika milnících: 1980, 2000, 2022 a prognózy společnosti Goldman Sachs pro roky 2050 a 2075.

Projekce a hlavní body pro rok 2050

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané největší ekonomiky světa v roce 2050. Všechny údaje představují prognózy reálného HDP založené na amerických dolarech v roce 2021.

Hlavním tématem posledních několika desetiletí je neuvěřitelný růst Číny a Indie. Například mezi lety 2000 a 2022 poskočila Indie o osm míst a stala se pátou největší ekonomikou, čímž předstihla Spojené království a Francii.

Goldman Sachs se domnívá, že do roku 2050 se váha světového HDP ještě více přesune do Asie. Částečně je to způsobeno tím, že Asie překonává předchozí prognózy, ale také tím, že země BRICS nedosahují dostatečných výsledků.

Indonésie se do roku 2050 stane čtvrtou největší ekonomikou a předstihne Brazílii a Rusko jako největší rozvíjející se trh. Indonésie je největším souostrovním státem na světě a v současnosti má čtvrtý největší počet obyvatel (277 milionů).

Nejlepší ekonomiky světa v roce 2075

Následující tabulka obsahuje základní čísla pro rok 2075. Čísla opět představují prognózy reálného HDP založené na amerických dolarech v roce 2021.

Projekce do roku 2075 ukazuje, že světové uspořádání se výrazně liší a do první desítky se dostanou Nigérie, Pákistán a Egypt. Důležitým faktorem v těchto odhadech je rychlý růst populace, který by měl vést k masivnímu nárůstu pracovní síly ve všech třech zemích.

Evropské ekonomiky se mezitím budou v žebříčku dále propadat. Německo, které bylo kdysi třetí největší ekonomikou světa, se umístí na devátém místě za Brazílií.

Je třeba také poznamenat, že se očekává, že Čína, Indie a USA budou mít v této době podobný HDP, což naznačuje, že jejich ekonomická síla bude do jisté míry vyrovnaná. V důsledku toho je pravděpodobné, že způsob, jakým se tyto země rozhodnou vzájemně spolupracovat, bude utvářet globální krajinu způsobem, který bude mít dalekosáhlé důsledky.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.