Konjunkturální průzkum: důvěra v českou ekonomiku klesá u podnikatelů i spotřebitelů

Graf týdne: Aktuální indikátor důvěry se meziměsíčně snížil o 0,6 bodů – hlavním důvodem je zřejmě pokles důvěry v odvětní stavebnictví a průmyslu.

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně mírně snížil o 0,6 bodu na hodnotu 96,4, při stejném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů mírně poklesl o 0,2 bodu na hodnotu 95,4 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,2 bodu na hodnotu 101,6.

Důvěra v ekonomiku mezi podnikateli se v květnu meziměsíčně zvýšila v odvětví obchodu (+ 3,7 bodu) a ve vybraných službách (+ 1,1 bodu). Snížila se naopak ve stavebnictví (-1,2 bodu) a v průmyslu (-2,0 bodu).

„Za mírným zhoršením ekonomického sentimentu mezi podnikateli v květnu stojí pokles důvěry v odvětví stavebnictví a zejména v průmyslu, kde respondenti, zejména ve zpracovatelském sektoru, čelí nízké poptávce a část z nich v této souvislosti očekává v nejbližších měsících pokles tempa růstu výrobní činnosti,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Důvěra spotřebitelů se oproti dubnu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,2 bodu na hodnotu 101,6. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v České republice se meziměsíčně výrazně zvýšil. Počet spotřebitelů hodnotících svou současnou finanční situaci hůře než v předchozích dvanácti měsících se téměř nezměnil, stejně tak se nezměnil ani počet respondentů očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících. Podíl spotřebitelů, kteří se domnívají, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů, se meziměsíčně téměř nezměnil.

„V květnu se důvěra spotřebitelů po čtyřměsíčním růstu snížila. Spotřebitelé jsou pesimističtí zejména v otázce budoucího vývoje hospodářské situace v Česku. Navíc stále poměrně významně převažuje počet domácností, které hodnotí hůře svou současnou finanční situaci ve srovnání s předchozími dvanácti měsíci,“ sdělila Veronika Ptáčková z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Pro dokreslení uveďme, že v minulých „grafech týdne“ jsme informovali o nedobré situaci v průmyslu, a to včetně vývoje PMI – indexu nákupních manažerů. Ten se drží již delší dobu pod hranici 50 bodů, což značí negativní vývoj.

Inflační dynamika v ČR začala opět zrychlovat. Ceny potravin šly nahoru, i když index cen výrobců v zemědělství dlouhodobě klesá – již dvanáct měsíců. ČSÚ o vývoji indexu cen výrobců v zemědělství informoval takto:

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3,5 %. Klesly ceny obilovin o 0,9 %, ovoce o 8,7 % a brambor o 14,1 %. Vzrostly ceny skotu o 2,8 %, olejnin o 1,7 %, drůbeže o 1,6 %, prasat o 1,4 % a vajec o 1,0 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 13,4 % (v březnu o 13,2 %). V rostlinné výrobě ceny klesly o 18,6 %. Nižší byly ceny zeleniny o 21,5 %, olejnin o 13,8 % a obilovin o 27,5 %. Zvýšily se ceny ovoce o 55,6 % a brambor o 19,5 %. V živočišné výrobě byly ceny nižší o 7,2 %. Klesly ceny vajec o 20,5 %, mléka o 10,1 % a drůbeže o 7,2 %. Ceny skotu byly vyšší o 4,2 % a prasat o 0,4 %.

Zdroj: ČSÚ 2024

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.