Magistrát hl.m. Prahy: Marii Terezii šlo o silný stát s jednotnou řečí, aby se všichni domluvili

Před časem jsme zveřejnili otevřený dopis historika Adama Votruby Magistrátu hl. města Prahy, který kritizoval nápad stavět pomník císařovně a královně Marii Terezii a morganatické manželce následníka rakousko-uherského trůnu a české šlechtičně Žofii Chotkové. Zde je odpověď Magistrátu.

“…Umístění pomníku Marie Terezie v centrální části nově vznikajícího parku není v rozporu s principy památkové péče. Hlavní město Praha dlouhodobě podporuje oživování veřejného prostoru, plně podporuje každou iniciativu osazení soch do veřejného prostoru. Kritický přístup k vládě Marie Terezie, který prezentujete, je samozřejmě jedním z možných pohledů. Na druhé straně je však třeba připomenout, že se jedná o evropskou vládkyni, které šlo o silný dobře fungující stát, který je jednotný, má profesionální úředníky a armádu, vzdělané obyvatele a který má také jednotnou řeč, aby se všichni v monarchii domluvili. Během své vlády proměnila soustátí k nepoznání. Zdědila monarchii v poměrně špatném stavu, právě toto ji nutilo k reformám. Zmodernizovala soudnictví, zdravotnictví, zavedla nové rozdělení půdy i daňový systém, zakládala univerzity. Byla mocnou panovnicí, reformátorkou, milující manželkou a matkou. Nebylo by vhodné vytrhávat dějiny z kontextu, byť některé kroky byly kontroverzní směrem k Čechům a Čechám, jedná se o osobnost, která udávala směr vývoje střední Evropy a proto je dobré si tuto osobnost připomínat.

Marie Terezie je pro český národ významná panovnice, ve své době velice progresivní. Patřila do Habsburského rodu a hledět na Habsburky jako na základní ubližovatele českého národa je dnes skutečně překonané. Žofie Chotková byla statečná a noblesní žena, obě jsou nositelkami inteligentní a statečné feminity.

Z výše uvedeného vyplývá, že se Hlavní město Praha nemůže ztotožnit s Vaším velmi kritickým černobílým přístupem k české historii.

S pozdravem,

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová”

Celý dopis si můžete přečíst kliknutím na tento odkaz: Odpoved Adam Votruba.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.