Rakousko chce etická pravidla pro roboty-zabijáky na bojištích

O věcech života a smrti by měli rozhodovat lidé, nikoli algoritmy.

Vídeň vyvíjí diplomatickou iniciativu k vypracování etického rámce pro použití zabijáckých robotů na bojištích budoucnosti. Ministr zahraničí Alexander Schallenberg uvedl, že by měly být přijaty podobné standardy, jaké jsou stanoveny pro nášlapné miny a kazetovou munici.

Řekl také, že rakouská vláda plánuje konferenci ve Vídni v roce 2021 k zahájení procesu, který snad povede k mezinárodní konvenci o používání umělé inteligence na bojištích.

Kdo bude rozhodovat o životě a smrti?

Rakousko v dubnu 2018 vybídlo k zákazu autonomních zbraní, které nejsou pod smysluplnou lidskou kontrolou. Na zasedání Valného shromáždění OSN v září 2019 ministr zahraničí Alexander Schallenberg uvedl: „Nemůžeme dopustit, aby stroje rozhodovaly o lidském životě a smrti.“

O používání LAW (Lethal Autonomous Weapons – Autonomní smrtící zbraně) diskutuje OSN od roku 2015 v rámci Úmluvy o některých konvenčních zbraních.

Stop Killer Robots

Jak se dočteme na webu Stop Killer Robots (kampaň Zastavte zabijácké roboty), v současné době požaduje 30 zemí výslovný zákaz plně autonomních zbraní, zatímco stále větší skupina potvrzuje potřebu zachovat smysluplnou lidskou kontrolu nad použitím síly.

V srpnu 2020 nastínil kostarický ministr spravedlnosti a míru etickou a morální nepřijatelnost smrtících autonomních zbraní a uvedl, že tyto zbraně ve společnosti nemají místo.

Roboty nejsou lepší vojáci než lidé

Mary Warehamová píše ve svém článku, že odstranění lidské kontroly z použití síly je vážnou hrozbou pro lidstvo, která si zaslouží neodkladnou mnohostrannou akci.

Když v roce 2013 začala mezinárodní debata o plně autonomních zbraních, běžnou otázkou bylo, zda by si roboty nebo stroje vedly lépe než lidé. Mohlo by poskytnutí větší autonomie ve zbraňových systémech vést k větší přesnosti?

Mohly by tyto zbraně zvýšit soulad s mezinárodními humanitárními zákony, protože by neznásilňovaly nebo nedělaly jiné válečné zločiny? Vystupovaly by „etičtěji než lidští vojáci“, jak tvrdil jeden robotik?

Odborník na robotiku Noel Sharkey, profesor na Sheffield University v Anglii, roky varoval, že počítače mohou být v některých úkolech lepší než lidé, ale zabíjení mezi ně nepatří. Sharkey a jeho kolegové byli stále více znepokojeni, že technologický pokrok v počítačovém programování a senzory umožní vyvinout systémy schopné vybírat cíle a střílet na ně bez lidské kontroly.

Varovali, že autonomní zbraňové systémy budou schopny zpracovávat data a pracovat vyšší rychlostí, než jakou ovládají lidé. Složité a nepředvídatelné ve svém fungování by takové systémy měly potenciál rychle dostat ozbrojené konflikty mimo kontrolu, což by vedlo k regionální a globální nestabilitě.

Psali jsme:

Martin Ford: Roboti nastupují. Automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.