Oficiální čísla ruského rozpočtu za červenec ukazují na problémy

Ministerstvo financí zveřejnilo předběžný odhad plnění ruského státního rozpočtu, který ukazuje na propad příjmů a velký růst výdajů. Červencový deficit byl 892 miliard rublů.

Podle ministerstva financí se příjmy federálního rozpočtu z ropy a zemního plynu v červenci meziročně snížily o -22,5 % (v červnu 2022 se jednalo o 11,0 %). Současně zůstala dynamika daně z těžby nerostných surovin v kladných číslech ve výši 15,7 % meziročně (25,3 % meziročně v červnu) a vývozní clo se propadlo o třetinu na -32,9 % meziročně (64,9 % meziročně v červnu 2022). Zvláště působivý byl pokles vývozního cla na plyn, který byl způsoben omezením dodávek plynu do Evropy

Ministerstvo financí poskytlo další předběžný odhad plnění státního rozpočtu. Tyto údaje ukazují, že situace je ještě horší u příjmů z neenergetických (mimo ropný a plynárenský sektor) zdrojů, kde je vidět snížení o -29 %, přičemž hlavní podíl na tomto neúspěchu měla domácí DPH (-41 %); daň z příjmu se rovněž propadla poměrně razantně (-32 %); na straně příjmů z dovozu je situace stále smutná (-44 %).

Současně pokračuje výrazný růst výdajů: o 25 %  meziročně v červenci a o 21 % meziročně na konci 7. měsíce. Ministerstvo financí přitom přestalo zveřejnovat strukturu výdajů, takže není vidět, kolik peněz jde na armádu. Analytici ale míní, že ty jsou hlavním motorem růstu. Výdaje ruského státního rozpočtu začaly rychle růst od konce roku 2021.

Propad příjmů a rostoucí výdaje vedly v červenci k vysokému deficitu ve výši 892 mld. rublů. Brzy bude muset být na financování schodku použit Fond národního blahobytu, míní někteří analytici.

Ruské ministerstvo financí také uvedlo, že ministerstva a agentury požádaly o dodatečné financování z rozpočtu ve výši přibližně 5 bilionů rublů ročně na období 2023-2025, tj. celkem 15 bilionů rublů. Ve srovnání s tím v minulém roce  požádala ministerstva o navýšení finančních prostředků ze státní pokladny o 3 biliony rublů ročně na období 2022-2024. Podle oficiálních informací částka ruského Fondu národního bohatství se v červenci 2022 zvýšila o téměř 1,4 bilionu rublů. V červnu měl Fond 12,1 bilionu rublů. Fond má být podle slov ruského ministra financí Antona Siluanova jedním ze zdrojů financování rozpočtu.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.