Světová populace brzy dosáhne 8 miliard

Více než polovina předpokládaného nárůstu světové populace do roku 2050 bude soustředěna do osmi zemí: Egypta, Etiopie, Indie, Nigérie, Pákistánu, Filipín, Demokratické republiky Kongo a Tanzanie, uvádí OSN.

Od šedesátých let minulého století, kdy počet lidí na světě poprvé dosáhl tří miliard, trvalo překročení každého nového miliardového milníku něco přes deset let, a tak by se mohlo zdát přirozené předpokládat, že devět miliard lidí a pak deset miliard je neúprosně za rohem. Přesně to vypočítaly nejnovější populační prognózy OSN a amerického úřadu pro sčítání lidu.

S překročením hranice osmi miliard lidí však stojí za úvahu, že svět se možná nikdy nedostane na 10 miliard, nebo dokonce na 9 miliard, a že hlavní demografické problémy světa nebudou pramenit z rostoucích mas, ale ze zmenšujících se zemí, stárnoucí populace a ubývajících pracovních sil.

Nejznámější jsou prognózy OSN. V posledních letech však získává pozornost alternativní soubor prognóz, za nímž stojí demograf Wolfgang Lutz pod záštitou Wittgensteinova centra pro demografii a globální lidský kapitál na Vídeňské univerzitě.

OSN projektuje počet obyvatel na základě historických trendů pro jednotlivé země a propočítává, jak se v minulosti dařilo jiným zemím v podobných podmínkách. Prognózy Wittgensteinova centra se naproti tomu nezabývají pouze historickými vzorci, ale pokoušejí se položit si otázku, proč porodnost stoupá a klesá. Důležitým faktorem, který není formálně zahrnut v modelech OSN, je úroveň vzdělání. Zjednodušeně řečeno: S tím, jak mají lidé, zejména ženy, více příležitostí ke vzdělání, mají menší rodiny. (Demografka OSN Vladimíra Kantorová uvedla, že přístup OSN implicitně počítá s rozvojem, urbanizací, vzděláním žen a používáním antikoncepce, protože se opírá o historické údaje ze zemí, které prošly podobnými změnami.)

„Vztah mezi populačním růstem a udržitelným rozvojem je složitý a mnohorozměrný,“ řekl Liu Zhenmin, náměstek generálního tajemníka OSN pro hospodářské a sociální záležitosti. „Rychlý růst populace ztěžuje vymýcení chudoby, boj proti hladu a podvýživě a zvýšení pokrytí zdravotnickými a vzdělávacími systémy. Naproti tomu dosažení cílů udržitelného rozvoje, zejména těch, které se týkají zdraví, vzdělávání a rovnosti žen a mužů, pomůže snížit porodnost a zpomalit růst světové populace,“ dodal úředník.

Podle odhadů OSN vzroste počet obyvatel Afriky ze současných 1,3 miliardy na 3,9 miliardy do konce století. Po započtení vzdělání základní scénář Wittgensteinova centra předpokládá, že počet obyvatel Afriky v tomto období vzroste na 2,9 miliardy. Podle jiného scénáře, který Wittgensteinovo centrum nazývá scénářem „rychlého rozvoje“, dosáhne počet obyvatel Afriky do konce století pouze 1,7 miliard.

OSN: Vývoj světové populace v období 1950 až 2100 (střední varianta, 95% predikční interval). Zdroj: population.un.org/wpp

Jak uvedla zpráva OSN, více než polovina předpokládaného nárůstu světové populace do roku 2050 bude soustředěna do osmi zemí: Egypta, Etiopie, Indie, Nigérie, Pákistánu, Filipín, Demokratické republiky Kongo a Tanzanie. Dalším klíčovým údajem je, že země subsaharské Afriky by se měly na předpokládaném nárůstu do roku 2050 podílet více než polovinou.

OSN: Vývoj populace v subsaharské Africe v období 1950 až 2100 (střední varianta, 95% predikční interval). Zdroj: population.un.org/wpp

Indie má v roce 2023 předstihout Čínu a stát se nejlidnatější zemí světa

Podle OSN se Indie v roce 2023 stane nejlidnatější zemí světa a předstihne Čínu. Obě země mají v současnosti více než 1,4 miliardy obyvatel.

Údaje OSN však ukazují, že zatímco počet obyvatel Číny vzrostl z 1,14 mld. v roce 1990 na 1,43 mld. v roce 2022, počet obyvatel Indie za stejné období prudce vzrostl z 861 milionů na 1,412 miliard.

Očekává se, že Čína, která čelí hrozící populační krizi, bude mít do roku 2050 menší počet obyvatel, a to 1,32 mld.. Do té doby se předpokládá, že počet obyvatel Indie dosáhne 1,67 miliard lidí.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.