Nad nadcházejícím švédským předsednictvím EU se vznáší stín krajní pravice

České předsednictví Rady EU skončilo a štafetu od 1. ledna 2023 přebírá Švédsko.

Švédsko bylo dlouho považováno za spolupracujícího a konstruktivního člena EU, který díky řadě vlád hlavního proudu dokázal získat podporu domácího parlamentu pro mnoho velkých myšlenek Bruselu, uvedlo Politico.

Po zářijových parlamentních volbách byl však nový středopravicový premiér Ulf Kristersson závislý na krajně pravicových a euroskeptických Švédských demokratech (SD), kteří mu poskytli parlamentní mandát. To vyvolalo otazník nad tím, zda Stockholm dokáže udržet dynamiku v klíčových dokumentech, které se hromadí v EU.

„Pro nikoho není novinkou, že Švédští demokraté jsou v parlamentu nejkritičtější stranou vůči EU,“ řekl předseda SD Jimmie Åkesson. „Věříme ve spolupráci … ale musíme se vzdálit od téměř maniakální představy, že by se (Brusel) měl stále více vměšovat do politiky členských států.“

Vzestup SD, strany s neonacistickými kořeny, však obrázek švédsko-unijních vztahů pro nezúčastněné pozorovatele zkreslil. Je to poprvé, co SD získala skutečný vliv, a úředníci v Bruselu stále zjišťují, co by její politické postoje, jako je ultra tvrdý postoj k imigraci a relativně přátelský postoj k Maďarsku Viktora Orbána, mohly znamenat pro způsob, jakým Švédsko jedná s EU.

***

Podívejme se však nyní, jaké jsou priority švédského předsednictví. Podle vládního webu to mají být bezpečnost, odolnost, prosperita, demokratické hodnoty a právní stát.

Švédsko přebírá předsednictví Rady Evropské unie v době, kdy členské státy i Unie jako celek čelí historickým výzvám. Jak upozorňuje oficiální portál předsednictví, evropské ekonomiky jsou vážně postiženy ruskou válkou i pokračující manipulací s dodávkami energie. Rostoucí míra inflace, úrokové sazby a ceny energií způsobily, že se podniky i občané potýkají s problémy. Přestože byla přijata rozhodná opatření, je nezbytné, abychom zůstali pevní v přechodu na zelenou ekonomiku a zajistili základ našeho hospodářského modelu pro dlouhodobý růst.

Švédské předsednictví bude pokračovat v hospodářské a vojenské podpoře Ukrajiny, jakož i podpoře ukrajinské cesty do EU. To bude vyžadovat další úsilí na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Je třeba podniknout další kroky k obnově a reformám směřujícím k integraci do EU.

Důležitým tématem pro Švédy je také evropská konkurenceschopnost: síla, odolnost a globální postavení Evropy závisí na hospodářském výkonu, který je úzce spjat s jednotným trhem a možnostmi globálního obchodu.

Hospodářské subjekty profitují z působení na největším jednotném trhu na světě a úspěšně konkurují na světových trzích, čímž vytvářejí základy evropského bohatství, blahobytu a mezinárodního postavení. EU musí i nadále poskytovat co nejlepší podmínky pro zdravou a otevřenou ekonomiku založenou na volné hospodářské soutěži, soukromých investicích a úspěšné digitalizaci.

Zelený a energetický přechod

Švédské předsednictví bude pokračovat v úsilí o řešení vysokých a nestálých cen energie a zároveň se bude zabývat dlouhodobou reformou trhu s energií.

Globální klimatická výzva vyžaduje globální reakci. Evropa musí jít příkladem a plnit cíle v oblasti klimatu, posilovat růst a konkurenceschopnost. Zavedeme program „Fit for 55“ do praxe a urychlíme energetickou transformaci.

V obdobích průmyslových a technologických změn mají ti, kdo se do nich pustí dříve, konkurenční výhodu. Evropské podniky a průmyslová odvětví již v přechodu vedou. Společné evropské kroky k nezávislosti na fosilních palivech jsou nezbytné nejen pro ekologický přechod, ale i pro naši bezpečnost. Po evropských společnostech, které poskytují ekologická řešení, bude celosvětově vysoká poptávka a mohou přispět k přechodu na oběhové hospodářství.

Přechod k budoucnosti bez fosilních paliv, která bude účinně využívat zdroje, bude vyžadovat velké investice do inovativních průmyslových odvětví, která dokáží převést nejlepší nápady a inovace do funkčních řešení. Abychom tyto investice přilákali, musíme zajistit správný regulační rámec a politiky.

***

Z výše uvedeného je patrné, že půlroční švédské předsednictví má ambiciózní program.

Ovšem ředitel Švédského institutu pro evropská politická studia, Göran von Sydow, poukázal  na skutečnost, že „výzvou bude relativně nezkušená vláda. Tolik ministrů a jejich nejbližších politických asistentů má jen velmi málo zkušeností s tím, že by vůbec byli na jednáních EU,“ řekl agentuře AFP.

Odtažití Švédové?

Švédsko, které hlasovalo proti vstupu do jednotné měny euro, má tradičně k Evropě poněkud odtažitý vztah.

„Mají tendenci držet si odstup,“ řekl Sébastien Maillard, ředitel pařížského Institutu Jacquese Delorse. Předpověděl, že Stockholm bude během svého šestiměsíčního předsednictví „plnit své povinnosti“, ale „nebude příliš horlivý“.

Země, která předsedá EU, může pomáhat utvářet agendu bloku, ale očekává se od ní také, že bude neutrálním zprostředkovatelem dohod, který pomůže vyjednat složité kompromisy, díky nimž se Brusel udržuje v chodu.

Zatímco někteří členové EU se snaží využít svého působení u kormidla k tomu, aby si na sebe posvítili, skandinávská země zvolila mírnější přístup. Na rozdíl od velkolepých summitů na Pražském hradě a ve Versailles, které poznamenaly předchozí české a francouzské předsednictví, se ve Švédsku žádné velké setkání neplánuje.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.