ČR se ujímá historicky druhého předsednictví v Radě Evropské unie

Všechny členské státy Evropské unie se pravidelně na rotační bázi střídají v šestiměsíčních předsednictvích v Radě Evropské unie. Od 1. července je řada na České republice.

Ve čtvrtek 30. června v Bruselu finišovaly přípravy politických i kulturních akcí. Okolí sídla unijních institucí ozdobily umělecky ztvárněné prapory s barvami z české a evropské vlajky a fotografie zajímavých míst Česka. Rozpočet předsednictví však bude zhruba o třetinu nižší než v roce 2009, kdy Česko vedlo unii poprvé.

V předvečer začátku předsednictví ČR v Radě EU premiér Petr Fiala přivítal v Praze předsedu Evropské rady Charlese Michela.

Důležitým tématem jednání na pracovní večeři v Kramářově vile bylo nadcházející české předsednictví v Radě Evropské unie. Klíčovými prioritami následujícího půl roku bude situace na Ukrajině či ekonomika. Premiér Petr Fiala a předseda Evropské rady Charles Michel se shodli na tom, že je třeba nadále pomáhat Ukrajině v boji proti Rusku a zároveň připravit plán na rekonstrukci země.

Velkou výzvou bude podle předsedy vlády také ekonomická situace občanů členských zemí EU či dostupnost energií. „To jsou všechno věci, které nemůžeme ani řešit izolovaně, jako jednotlivé evropské státy. Musíme najít společné evropské řešení, což znamená, že budeme také muset jako Evropská unie posilovat vztahy i s dalšími partnery, abychom si s touto situací poradili,“ prohlásil premiér Fiala. (Pozn. red.: zvukový záznam z tiskové konference je zde).

Co je to Rada Evropské unie?

Všechny členské státy Evropské unie se pravidelně na rotační bázi střídají v šestiměsíčních předsednictvích v Radě Evropské unie. Úkolem předsednických států je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy mezi jednotlivými státy, ale také zastupovat Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery. Aby byla zajištěna kontinuita, tvoří členské státy předsednická tria, která připravují společný program.

Rada Evropské unie je místem, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se EU. Jedná o legislativních aktech předložených Evropskou komisí a přijímá je, a to ve většině případů společně s Evropským parlamentem v souladu s řádným legislativním postupem, tzv. postupem spolurozhodování.

Důležitou pravomocí Rady Evropské unie je také přijímání rozpočtu Evropské unie ve spolupráci s Evropským parlamentem. Rozpočtové období zahrnuje jeden kalendářní rok. Rozpočet se obvykle přijímá v prosinci a jeho plnění začíná dne 1. ledna následujícího roku.

Rada pak také koordinuje politiky členských států v hospodářské a fiskální oblasti, ve vzdělávání, kultuře, mládeži sportu či zaměstnanosti. Na základě pokynů Evropské rady pak také Rada EU vymezuje a vykonává společnou zahraniční politiku a ve spolupráci s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zajišťuje soudržnost a účinnost vnější činnosti EU.

Rada EU také uděluje Evropské komisi mandát k jednání o dohodách mezi EU a nečlenskými státy nebo mezinárodními organizacemi. Po skončení jednání Rada rozhoduje na základě Komise o podpisu a uzavření smlouvy, a také přijímá konečné rozhodnutí o uzavření dohody poté, co Evropský parlament vyjádří své stanovisko a dohodu ratifikují všechny členské státy.

Priority českého předsednictví

Jak uvedl již dříve premiér Fiala, české předsednictví se bude zaměřovat na těchto pět témat: zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny; energetická bezpečnost posilování obranných schopností Evropy a kyberbezpečnosti; strategická odolnost evropské ekonomiky, odolnost demokratických institucí (podrobně k prioritám zde).

Evropská komise v ČR

První významnou událostí v rámci předsednictví bude 1. července návštěva kolegia Evropské komise v Litomyšli, dostavit se má také šéfka Komise Ursula von der Leyenová.

Komise tradičně na začátku každého půlročního předsednictví vyráží na návštěvu země, která vedení Rady EU přebírá. Komisaři s ministry předsednické země koordinují přijímání unijních norem, které navrhuje Komise a schvalují státy a Evropský parlament.

Na páteční jednání v Litomyšli nedorazí šéf unijní diplomacie Josep Borrell, místopředseda Komise odpovědný za klimatickou politiku Frans Timmermans, komisař zodpovědný za rozpočet Johannes Hahn, komisař pro rozšíření Olivér Várhelyi, komisařka pro mezinárodní partnerství a rozvoj Jutta Urpilainenová či komisařka pro vzdělání a kulturu Mariya Gabrielová.

Konference parlamentních výborů

10. a 11. července se sejdou předsedové COSAC – Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti parlamentů Evropské unie. Konference bude zahájena v sobotu 10. července slavnostní večeří ve Valdštejnském paláci v prostorách Valdštejnské zahrady. Samotné zasedání předsedů se uskuteční v pondělí 11. července v jednacím sále ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu ČR.

Aktuální informace najdete například na těchto odkazech:

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/

https://twitter.com/EU2022_CZ

https://parleu2022.cz/cs/uvod/

https://euroskop.cz/

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.