Arménie: EU zřizuje civilní misi, která má přispět ke stabilitě v příhraničních oblastech

„Zřízení mise EU v Arménii zahajuje novou etapu angažovanosti EU na jižním Kavkaze. EU bude i nadále podporovat úsilí o deeskalaci a je odhodlána úzce spolupracovat s oběma stranami na dosažení konečného cíle, kterým je udržitelný mír v regionu,“ uvedl Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rada se 23. ledna dohodla na zřízení civilní mise Evropské unie v Arménii (EUMA – European Union Mission in Armenia) v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP). Cílem mise je přispět ke stabilitě v arménských příhraničních oblastech, budovat důvěru na místě a zajistit prostředí příznivé pro normalizační úsilí mezi Arménií a Ázerbájdžánem podporované EU, informoval portál Rady EU.

V reakci na žádost Arménie bude EUMA provádět běžné hlídkování a podávat zprávy o situaci, což posílí porozumění EU situaci na místě. Mise rovněž přispěje ke zprostředkovatelskému úsilí v rámci procesu vedeného předsedou Evropské rady Charlesem Michelem.

EUMA bude mít počáteční mandát na dva roky a její operační velitelství bude sídlit v Arménii. Velitelem civilní operace bude Stefano Tomat, výkonný ředitel ESVČ pro civilní plánování a vedení (CPCC). Vedoucí mise, který povede operace na místě, bude jmenován v blízké budoucnosti.

Souvislosti a další kroky

Během zasedání Evropského politického společenství v Praze dne 6. října 2022 Arménská republika a Ázerbájdžánská republika potvrdily svůj závazek dodržovat Chartu OSN a Alma-Atskou deklaraci SNS ze dne 21. prosince 1991, kterou oba státy vzájemně uznaly svou územní celistvost a svrchovanost. Arménie rovněž souhlasila s umožněním civilní mise EU podél hranice s Ázerbájdžánem, zatímco Ázerbájdžán souhlasil s tím, že bude s touto misí spolupracovat, pokud se jí to bude týkat, a to po dobu nejvýše dvou měsíců.

Dne 17. října Rada pro zahraniční věci rozhodla o zřízení pozorovatelské kapacity EU v Arménii (EUMCAP) tím, že v Arménii rozmístí pozorovatele EU z pozorovatelské mise EU v Gruzii.

EUMCAP začala plně fungovat dne 20. října 2022. Provedla celkem 176 hlídek a svou činnost ukončila, jak bylo dohodnuto v Praze, dne 19. prosince 2022.

V dopise vysokému představiteli, který byl doručen dne 27. prosince 2022, vyzval ministr zahraničních věcí Arménské republiky EU k vyslání civilní mise SBOP v Arménii.

Ilustrační obr.: User:Rei-artur, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.