Čína zveřejnila koncepční dokument o globální bezpečnosti iniciovaný Si Ťin-pchingem

Nový dokument obsahuje šest zásad pro globální bezpečnost – konkrétní priority a nástroje posílení bezpečnosti popisuje z čínské perspektivy.

Čína zveřejnila dokument Koncepční dokument globální bezpečnostní iniciativy založený na návrzích čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Čínský lídr koncepci inicioval v reakci na konflikty a bezpečnostní výzvy v současném světě. V právě zveřejněném dokumentu vyzývá k soudržnosti během přizpůsobování se hlubokým změnám v mezinárodním prostředí a k tomu, aby se země při reakci na složité a vzájemně provázané bezpečnostní výzvy řídily zásadou win-win.

Cílem iniciativy je řešit základní příčiny mezinárodních konfliktů, zlepšit mechanismy globálního řízení bezpečnosti a podpořit společné mezinárodní úsilí o zajištění stability, trvalého míru a rozvoje na celém světě. Text obsahuje šest principů, které Čína navrhuje jako základ globální bezpečnosti:

  1. Usilování o vizi společné, komplexní, kooperativní a udržitelné bezpečnosti.
  2. Respekt ke svrchovanosti a územní celistvosti všech zemí.
  3. Dodržování cílů a zásad Charty OSN.
  4. Respektování legitimních bezpečnostní zájmů všech zemí.
  5. Zasazování se o mírové řešení rozdílů a sporů mezi zeměmi prostřednictvím dialogu.
  6. Zajištění bezpečnosti v tradičních i netradičních oblastech.

Podle dokumentu těchto šest závazků tvoří organický celek dialektické jednoty, jsou propojeny a vzájemně se posilují.

Nový koncept dále říká, že „Čína je v rámci Globální bezpečnostní iniciativy připravena navázat dvoustrannou a mnohostrannou bezpečnostní spolupráci se všemi zeměmi a mezinárodními a regionálními organizacemi a aktivně podporovat koordinaci bezpečnostních koncepcí a sbližování zájmů“.

Podle dokumentu chce Čína konkrétně „podporovat politické řešení mezinárodních a regionálních problémů. Podporovat dotčené země, aby překonávaly rozdíly a citlivé situace řešily prostřednictvím upřímného dialogu a komunikace. Podporovat mezinárodní společenství v konstruktivní účasti na politickém urovnání “horkých míst” (myšleno oblastí konfliktu) za předpokladu nevměšování se do vnitřních záležitostí, především prostřednictvím mírových rozhovorů, zdůrazněním spravedlnosti a praktičnosti, a hlavně postupem, který řeší jak příznaky, tak základní příčiny. Podporovat politické řešení otázek “horkých míst”, jako je ukrajinská krize, prostřednictvím dialogu a vyjednávání“.

Dokument se také hlásí k myšlence, že „jadernou válku nelze vyhrát, proto k ní nesmí dojít“ a za zásadní považuje dodržování společného prohlášení o předcházení jaderné válce a zabránění závodům ve zbrojení, které v lednu 2022 vydali vedoucí představitelé pěti států vlastnících jaderné zbraně.

Kromě OSN vidí Čína i další platformy k realizaci globální bezpečnostní politiky. Patří k nim například Šanghajská organizace pro spolupráci, BRICS, Konference o interakci a opatřeních k budování důvěry v Asii, mechanismus „Čína + Střední Asie“ a příslušné mechanismy spolupráce ve východní Asii. V dokumentu Čína vyjadřuje zájem i na vytvoření platformy pro mnohostranný dialog v oblasti Perského zálivu a využívání dalších koordinačních mechanismů, jako je setkání ministrů zahraničí zemí sousedících s Afghánistánem nebo čínsko-africká konference o míru, správě a rozvoji.

Celý dokument je v angličtině ZDE.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.