Německé regiony těžící hnědé uhlí zatím využily jen malou část podpory ve výši 40 miliard eur

Německo se rozhodlo nejpozději do roku 2038 postupně ukončit výrobu elektřiny z uhlí, což bude mít významné hospodářské dopady na regiony, kde se těží hnědé uhlí.

Podle vládní zprávy využily německé regiony těžící hnědé uhlí pouze část účelově vázané státní podpory na kompenzaci probíhajícího útlumu těžby uhlí, protože úřady musely nejprve vypracovat pokyny pro přidělování finančních prostředků. Od počátku v srpnu 2020 do konce roku 2022 bylo z celkového rozpočtu 41,09 miliardy eur vyčerpáno 659 milionů eur, uvedl Leibnizův institut pro hospodářský výzkum v Halle (IWH) a Institut pro hospodářský výzkum Porýní-Vestfálska (RWI), který zprávu pro ministerstvo hospodářství vypracoval. „Vzhledem k dosavadní krátké době realizace, která činila dva roky, to však není překvapivé,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Dodalo, že již bylo rozhodnuto o federálních projektech v těžebních regionech v hodnotě více než 20 miliard eur.

Zpráva podává první přehled o německém programu na podporu postupného ukončování těžby uhlí a má zhodnotit, zda je finanční podpora investována cíleně a jaké má účinky. Podle institutů je však dosud hodnocené období příliš krátké na to, aby bylo možné spolehlivě vypovídat o účincích opatření, zejména proto, že pandemie a energetická krize silně narušily nedávný hospodářský vývoj. Prostředky byly dosud použity na projekty v oblasti vzdělávání, výstavbu silnic a železničních tratí a na výzkum a vývoj.

Německo se rozhodlo nejpozději do roku 2038 postupně ukončit výrobu elektřiny z uhlí, což bude mít významné hospodářské dopady na regiony, kde se těží hnědé uhlí. Zejména ve východoněmeckém lužickém hornickém regionu má hnědouhelný průmysl a s ním spojená hospodářská odvětví poměrně velký podíl na tvorbě regionálních hodnot a zaměstnanosti. Vládní podpůrné programy jsou nastaveny tak, aby tuto ztrátu kompenzovaly. Pro rýnskou těžební oblast se mezitím vláda a energetická společnost RWE dohodly na posunutí ukončení těžby uhlí o osm let na rok 2030. Ministr hospodářství Robert Habeck usiluje o dosažení podobné dohody i ve východoněmeckých uhelných regionech, ale naráží na odpor.

 

Zdroj: Julian Wettengel, „German lignite mining regions have used only small part of €40bln support so far“ (Clean Energy Wire, 17.08.2023)

Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY 4.0)

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.