Ziskovost českých podniků mezičtvrtletně vzrostla

ČSÚ. Podle sezónně očištěných údajů vzrostly ve 3. čtvrtletí reálné příjmy domácností proti předchozímu čtvrtletí o 1,3 % a reálná spotřeba na obyvatele o  1,2 %. Míra investic nefinančních podniků se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o  0,4 procentního bodu. Uvádí to tisková zpráva Českého statistického úřadu.

Nefinanční podniky: ziskovost opět roste

Míra zisku ve 3. čtvrtletí byla 49,5 %, což je o 0,3 p.b. více než v předchozím čtvrtletí a o 0,6 p.b. méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,9 %. Míra ziskovosti tuzemských podniků zůstává i tak nadprůměrná, neboť dle dostupných údajů Eurostatu se průměrná míra zisku nefinančních podniků za EU dlouhodobě pohybuje okolo 40,0 %. Míra investic se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,4 p.b. a dosáhla 29,4 %. Meziročně vzrostla o 0,3 p.b.

Domácnosti: reálný příjem ve 3. čtvrtletí vzrostl o 1,3 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly ve 3. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,3 %, meziročně o 3,1 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně pomalejším tempem, tedy o 1,2 %, meziročně rostla o 3,8 %.

Průměrný měsíční příjem domácností na obyvatele v nominálním vyjádření byl 24 860 Kč, z toho 4 113 Kč tvořily individuální služby a zboží poskytnuté vládními institucemi a neziskovými institucemi sloužícími domácnostem.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 3. čtvrtletí hodnoty 30 142 Kč a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,8 %, meziročně o 4,1 %.

Průměrná měsíční spotřeba domácností na obyvatele v nominálním vyjádření9 dosáhla částky 22 966 Kč.

Výsledkem pomalejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla vyšší míra úspor, a to 10,1 %. Míra investic v sektoru domácností proti předchozímu čtvrtletí se téměř nezměnila a dosáhla 8,8 %.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.