Stínové bankovnictví vzrostlo na více než 45 bilionů dolarů aktiv v globálním měřítku

Zpráva dne: Stínové bankovnictví, které existuje bez dohledu, rostlo globálně o 8 % na 45 bilionů dolarů.

Data nově zahrnují jak Čínu, tak Lucembursko, napsaly Financial Times.

Stínové bankovnictví vzrostlo o téměř 8 %, globálně na 45 bilionů dolarů v konzervativním měřítku. Nově byla zahrnuta data z Číny a Lucemburska. Stínové bankovnictví je součástí finančního systému, který plní stejnou roli jako banky, tj. půjčuje, ale nemá stejný dohled. Toto bankovnictví tvoří 13 % celkových finančních aktiv, uvádí Financial Stability Board.

Zahrnutí Číny a Lucemburska, které mají velké investiční fondy, vedlo k tomu, že zpráva, uvádějící čísla za rok 2016, je rekordně detailní. Čína sice se svým stínovým bankovním sektorem ostře bojuje, ale i tak přispěla 7 biliony dolarů, Lucembursko asi 3,2 biliony dolarů.

Kontinuálně probíhá reforma, právě FSB se snaží vykonávat nad sektorem větší kontrolu. Ovšem definovat stínové bankovnictví může být dosti citlivé téma. FSB začíná tím, že zkoumá aktiva všech subjektů, které nejsou banky, včetně penzijních fondů, pojišťovatelů a „dalších finančních institucí.“ Tento systém tvoří asi 160 bilionů dolarů aktiv, ve srovnání s 340 biliony dolarů finančních aktiv globálně.

Tyto jiné finanční instituce, pojišťovatelé či penzijní fondy, rostou rychleji banky. Kontrolují 30 % finančních aktiv, což je nejvyšší úroveň od roku 2002. Lucembursko má zkušenost s velkými investičními fondy, země G20 se snažily najít cesty, jak „zavřít brány“, aby se investoři nemohli dostat ke svým penězům ve výjimečných případech. Právě tyto různé kolektivní investiční schémata tvoří tzv. úzkou definici stínového bankovnictví.

V Číně zase narostly trusty, v roce 2016 o 47 %. A tyto trusty obhospodařují aktiva pro investory, šlo o 3,4 biliony dolarů v roce 2016, což bylo 6 % domácích čínských aktiv.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.