OECD: nezaměstnanost je nízká, ale mzdová stagnace bezprecedentní

Stagnující platy představují problém z hlediska veřejné důvěry v růst, ale také kvůli rostoucím nerovnostem na trhu práce.

OECD, která shromažďuje údaje o vyspělých zemích, dokládá, že růst posiluje a nezaměstnanost klesla na rekordní úroveň. Ale mzdy nadále stagnují. Pokud se zemím nepodaří toto změnit, pak bude důvěra veřejnosti v oživení omezená a nerovnost na trhu práce se bude rozšiřovat, varuje OECD.

OECD ve svém každoročním Employment Outlook 2018 uvádí, že zaměstnanost v zemích OECD dosáhla 61,7 %. Poprvé má více lidí práce, než tomu bylo před krizí. Je dobré, že nárůst zaměstnanosti je pozorovatelný i u znevýhodněných skupin, jako jsou starší pracovníci či matky s dětmi.

Míra nezaměstnanosti je buď na úrovni jako před krizí, nebo na stejné úrovni. Rekordní počet volných pracovních míst vidíme v Japonsku, eurozóně i USA a Austrálii. Očekává se, že míra nezaměstnanosti bude dále klesat. Jenže jiné téma je otázka kvality pracovních míst a jejich jistoty. Chudoba u pracujích se navíc dále zvýšila na 10,6 %.

Růst mezd je velice pomalý, pomalejší než před krizí. Na konci roku 2017 to byla jen půlka toho, co před deseti lety. Tehdy průměrná nominální mzda vzrostla o 5,8 %, nyní o 3,2 %. Mzdová stagnace ovlivňuje více pracovníky s nižšími mzdami než ty nahoře. Ti v horním 1 % mají mnohem větší dynamiku platů než mediánoví pracovníci s plným úvazkem. To jen posiluje dlouhodobý trend, píše OECD.

Jedná se prý o odraz strukturálních změn v ekonomice, které krize posílila, ukazuje to na nutnost pomoci nízkokvalifikovaným pracovníkům.

Za mzdovou stagnací je podle OECD nízká inflace, snížení produktivity práce i nárůst nízko placených zaměstnání. OECD si všímá zhoršení odměňování pro pracovníky v částečném úvazku. Podpora v nezaměstnanosti v zemích OECD není dost široká, jen jeden z tří uchazečů o práci dostává podporu. Ukazuje se na pokles pokrytí podporou v nezaměstnanosti od krize.

Outlook také ukazuje, že koordinované kolektivní vyjednávání přispívá k vysoké úrovni zaměstnanosti, lepší kvalitě pracovního prostředí a větší odolnosti trhu práce vůči šokům.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.