OECD: Připravte pracovníky na automatizaci

OECD tvrdí, že technologická změna připravuje na trhu práce „kreativní destrukci“.

OECD vyslala varování, že vlády nedostatečně reagují na technologickou změnu, která na trhu práce povede ke „kreativní destrukci“ a změní lidská pracovní místa. Vlády musejí pomoci zejména nízkokvalifikovaným, které technologické změny zasáhnout nejvíce. OECD nabádá, aby vlády „zabránily zastarávání dovedností a úbytku znalostí“.

Zpráva také kritizuje nepřipravené sociální systémy. Například flexibilní pracovníci nemají nárok na zajištění, které mají tradiční pracovníci, jako je mateřská dovolená, nemocenská, výpovědní lhůty atd.

Šéf OECD Gurría varoval, že změny musí nastat, jinak může dojít k nárůstu nespokojenosti s politickým systémem. Údaje OECD ukazují dokonce, že tři čtvrtiny lidí si přejí od vlády větší sociální a ekonomickou jistotu.

Trhy práce ve vyspělých zemích nejsou pod tlakem jen kvůli technologickému pokroku, velkou roli hraje také demografický vývoj a globalizace. Zatím směřování k automatizaci nevedlo ke strukturální nezaměstnanosti.

OECD technologické změny i chválí. Tvrdí, že dávají lidem větší svobodu v tom, kdy a kde pracovat, a umožňují i lepší rovnováhu mezi prací a časem pro rodinu. V nejlepším případě to dopadá tak, že nebezpečné a monotónní práce jsou automatizovány a vznikající pracovní místa mají lepší kvalitu.

OECD uvažuje v horizontu 15–20 let a tvrdí, že v tomto období by mohlo zmizet až 14 % pracovních míst, zatímco asi třetina z nich se radikálně kvůli automatizaci pozmění. Investice do robotů a do umělé inteligence závratně rostou.

McKinsey ve své separátní zprávě tvrdí, že proces se nevyhne nikomu, protože každý vykonává určitou část práce, která může být automatizována. Bude se tedy měnit i obsah dané práce.

Samozřejmě, že některé práce budou automatizovány rychleji než jiné. Ale například taxikáři se asi hned tak obávat nemusejí. Samořídící technologie jde kupředu, ale stále platí, že si nevede moc dobře ani v noci, ani za deště a že flotila samořídících aut tu hned tak nebude.

McKinsey se domnívá, že nejvíce postižená budou pracovní místa s nízkou kvalifikací a přímo uvádí maloobchod, zpracovatelské průmysl, potravinářství a pohostinství.


Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.