Řím se topil v odpadu. Problém chce řešit jeho vývozem do jiných zemí EU

Přebytečný odpad, se kterým si skoro třímilionový Řím neumí poradit, má směřovat do dalších zemí EU i za cenu enviromentálních nákladů.

Věčné město má letité problémy s nakládáním s městským odpadem. V roce 2013 úřady Evropské unie nařídily uzavřít skládku v Malagrottě, protože nevyhovovala evropským standardům pro nakládání s odpadem. Situace se v posledních týdnech ještě zhoršila díky uzavření dalších římských skládek v rámci plánované údržby, takže zbylé musely pracovat na maximální kapacitu. Nakonec se společnost AMA, která odvoz odpadu zajišťuje, rozhodla svoz zastavit.

Na konci června vláda regionu Lazio vyhlásila stav ohrožení veřejného zdraví, neboť v ulicích se vršil nevyvezený odpad a situaci komplikovala nečekaně silná vlna veder. Regionální vláda nakonec na začátku července povolila společnosti AMA, aby odpad rozvážela na všechny skládky, a nařídila, aby byl Řím během týdne vyčištěn.

Situace se tak zlepšila. AMA v posledních dnech odvezla celkem 13 tisíc tun odpadu, do ulic přibylo dalších 400 kontejnerů a město provedlo dezinfekci ulic.

Problém ale zůstává nevyřešen. Ministr životního prostředí Sergio Costa nyní vyjednává s evropskými kolegy o možnostech vývozu přebytečného odpadu.

Podle první dohody poputuje část římského odpadu po moři do švédského Stockholmu a Göteborgu, kde bude využíván k výrobě energie. Jedná se také s Bulharskem, kam by mohl být v příštích týdnech odpad odvážen vlaky. Jako další možnosti jsou uváděny Portugalsko, Kypr a Rakousko.

Vývoz odpadu do zahraničí není levný. Už nyní Římané platí za odvoz odpadu 394 euro ročně, italský průměr je 300 euro.

Kromě vyšších finančních nákladů ovšem přepravou kontejnerů na velkou vzdálenost vzniknou i náklady ekologické. Emise kontejnerové lodi činí 829 až 1606 kg CO2 a 4,9 až 9,6 kg NOx na námořní míli. Vzdálenost mezi Římem a Švédskem je více než 3000 námořních mil.

Podle italské vlády se jedná o dočasné řešení na dobu dvou až tří let, dokud nebudou postaveny nové skládky. Ty však zatím nejsou ani naplánovány, takže závislost Říma na jiných zemích bude přetrvávat.

Problém s odpadem má i politickou dimenzi. Opoziční Demokratická strana viní politiky Hnutí pěti hvězd, kteří nyní Řím vedou, že si nedokážou poradit ani s takovou banalitou, jako je odvoz odpadu. Hnutí pěti hvězd zase obviňuje z nečinnosti regionální vládu kraje Lazio, ovládanou Demokratickou stranou.

Italský premiér Giuseppe Conte zdůrazňuje, že řešení může přinést jen institucionální spolupráce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.