Vlády slibují, ale odlesnění planety se za pět let zrychlilo

Deklarace z roku 2014, kterou se země zavázaly zastavit odlesňování, je jen cár papíru. Odlesnění fakticky vzrostlo.

Odlesňování planety se v posledních pěti letech zrychlilo. Podle nové zprávy think tanku Climate Focus ročně ztrácí Země lesy v rozsahu velikosti Velké Británie. Odlesnění má negativní dopady na klimatickou změnu.

Rozměr ztráty lesů dělá ročně 26 milionů hektarů a navzdory slibům vlád v roce 2014 se rychle zvyšuje. Newyorská deklarace z roku 2014 zavazovala země, aby zastavily odlesňování a obnovily celkem 150 milionů hektarů lesů. Od přijetí deklarace se ale ztráta lesů zvýšila o 43 %, zatímco ty nejcennější a nenahraditelné tropické pralesy mizí v rozsahu 4,3 miliony hektarů ročně.

Deklarace z roku 2014 měla za konečný cíl k roku 2030 zastavit odlesnění, což by vedlo k ušetření uhlíku jako kdyby se všechna auta stáhla se silnic. Nyní ale tento cíl vypadá jako nedosažitelný.

Odlesnění pralesů v oblasti Latinské Ameriky, jižní a východní Asie a v Africe se mezi roky 2014 až 2018 zvýšilo, a to ve srovnání s roky 2001–2013. Největší ztráty jsou v Africe, kde se odlesnění zvýšilo dvakrát, a v Latinské Americe. Zpráva pracovala s daty do roku 2018 takže nezahrnuje požáry v Amazonii.

Požáry v oblastech dříve dostatečně vlhkého tropického pralesa jsou znakem oteplování a vysušování. Odborníci na klimatickou změnu zdůrazňují, že vysoké teploty vysušují stromy a vedou k požárům, které vedou ke zvýšení úrovně uhlíkových emisí a tím se znovu zvyšuje oteplování planety.

Udržení zalesnění tropickými pralesy a výsadba nových lesů je přitom považována za jeden z nejlevnějších nástrojů, jak reagovat na klimatickou krizi. Údržba lesů byla oceněna na desítky miliard dolarů za rok, zatímco změna na nízkouhlíkovou infrastrukturu bude stát biliony dolarů.

Zpráva zdůraznila, že jedním z problémů je získání podpory soukromého sektoru a investic pro udržení lesů. Kácení lesů a prodej dřeva má jasné ekonomické plusy. Investice do toho, aby lesy zůstaly zdravé jsou malé. Ovšem ani podpora státu není ideální, uvedla zpráva. Vlády nenabízejí dostatečné dotace pro zemědělce, kteří se na kácení lesů podílejí.

Představitelka think tanku Climate Focus Charlotte Strecková řekla, že skutečnost, že sliby se nenaplňují, zpochybňuje hodnotu podobných deklarací. Zvláště pokud nejsou podpořeny financemi, detailními plány a realizací na místě. Právě ta je podle ní klíčová.

Dobré zprávy přišly ale z Indonésie, kde došlo ke snížení kácení lesů mezi roky 2017 až 2018 skoro o jednu třetinu. Důvodem je to, že výrobci palmového oleje i vláda jsou pod tlakem zákazníků a dárců. Místní pralesy měly také více vláhy, což omezilo požáry.

I když některé země, například Etiopie, Mexiko nebo El Salvador, prováděli výsadbu nových stromů, jejich počty nejsou dostatečné. Nekompenzují odlesnění. Podle Streckové je obnovení lesů ve formě, která by vedla k plné absorpci uhlíků a samoregulovala počasí, může být úkol na století.

Odhadovaná rozloha brazilského deštného pralesa činila v roce 1970 čtyři miliony km2, v roce 2018 to bylo 3,3 mil. km2, což znamená úbytek díky vykácení o 20,3 %. V roce 2018 byla vykácena plocha 7900 km2. Zdroj: zde

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.