OECD navrhuje minimální daň pro korporace

Plán by měl zajistit to, aby žádná korporace nemohla uniknout před zdaněním.

Ani když se firmě podaří schovat své příjmy (často legálně) v daňovém ráji, pak podle nového návrhu OECD zdanění neunikne, informují Financial Times.

OECD se problematice globální koordinace zdanění věnuje dlouho. Například minulý měsíc tato organizace navrhla, aby země mohly zdanit operace v rámci své jurisdikce, i když firma v dané jurisdikci není fyzicky přítomna.

Tyto dva návrhy směřují k tomu, aby velké korporace nemohly nadále používat přesouvání zisků do daňových rájů a tím se vyhýbat zdanění. Tato praxe je rozšířená především u digitálních firem, upozorňují Financial Times. Zároveň by návrhy OECD zamezily tomu, aby státy mezi sebou soutěžily ve snižování daní.

Návrhy OECD by se nedotkly jen firem jako je Facebook či Google, ale i dalších firem, které mají velké zisky z aktiv jako jsou značky. Skupina zemí G20 pověřila OECD vypracováním návrhů, neboť se chce vyhnout tomu, aby jednotlivé země zaváděly separátně daňová opatření – jako třeba u digitální daně ve Francii.

Podrobnosti zatím nejsou známy, protože OECD chce nejprve dosáhnout konsenzu ohledně navržených principů. Oxfam má ovšem stále výhrady a obává se, že opatření OECD budou nakonec tak slabá, že chudším zemím nepomohou.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.