EU: spory o plán obnovy nekončí

Rada ministrů stále nedosáhla dohody s parlamentem ohledně některých ustanovení týkajících se rozpočtu.

Ministři a parlament zatím nenašli shodu. Jde mimo jiné o opatření týkající se „vlády práva“, informují Financial Times.

Dva měsíce po triumfálně představené dohodě o „obnově EU“ začínají být lídři EU stále více nervózní. Rada ministrů totiž stále nedosáhla dohody s parlamentem ohledně některých ustanovení týkajících se rozpočtu. Politické rozpory vyplavaly na povrch, když zástupci německého předsednictví vyzvali evropské poslance, aby přestali dohodu blokovat. Poslanci zase tvrdí, že jsou jejich jednáním vydíráni.

Německé předsednictví se snaží zarazit nesouhlasné postoje zavedením formulací, které se týkají sporného bodu – vlády práva. Zde jsou rozpory značné a naděje na rychlý průběh velice malé, píše britský list.

Záměrem je nechat Fond obnovy schválit Parlamentem do půlky října tak, aby národní parlamenty měly dost času ho promítnout do své vlastní legislativy. Francie sleduje vývoj s velkým znepokojením, očekává se, že budou podniknuty i návštěvy nesouhlasících zemí, aby se ratifikace urychlila, Financial Times uvádějí Nizozemsko.

Zástupci Evropské komise kladou zásadní důraz na rychlost. Běžně trvá podobný proces až 18 měsíců, tentokrát by se měl zvládnout za tři.

Jenže Nizozemsko nic ratifikovat nechce, dokud celá dohoda neprojde Evropským parlamentem, neboť právě ten požaduje přísné využívání mechanismu dodržování vlády práva. Pokud by některá vláda byla shledána, že vládu práva porušuje, pak by financování z fondu mělo být zastaveno.

Není ale jasné, jak by takový nástroj měl vypadat. Kromě toho, Maďarsko a Polsko už daly najevo, že budou celý balíček vetovat, pokud se jim navrhovaný mechanismus nebude pozdávat.

Někomu se může zdát zásadní držet „morální pozici“, hlavně těm zemím, které nebyly výrazně postiženy pandemií koronaviru. Jenže tím se vše jen zdržuje, nakonec by to celý Fond obnovy mohlo pohřbít, zaznívají varovné hlasy z diplomatických kruhů.

Vyjednávání poslance spíše stmelilo, píší noviny, očividně chtějí některé silové politiky EU ztrestat. Zaznívá to i přímo, například od Andresena ze Zelených, který si nepřeje, aby autokraté jako Viktor Orbán mohli využívat peníze z Fondu obnovy.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.