Jak je na tom vlastně ekonomika Náhorního Karabachu?

Téma, které díky konfliktu zapadlo, ale zaslouží si pozornost. Hospodářství neuznané republiky v posledních letech rostlo. I díky osidlování…

Neuznaná republika Náhorní Karabach, která se v posledních dnech znovu stala místem vojenského střetu mezi Ázerbájdžánem a Arménií, je normální fungující ekonomikou. Jsou zde průmyslové závody, doly i banky, a dokonce i vlastní statistická služba, která ekonomiku formálně sleduje podle norem OSN a MMF.

Podle statistik se místní ekonomika v posledních letech rychle rozvíjela, nutno však dodat, že Ázerbájdžán statistické údaje z Náhorního Karabachu zpochybňuje. Ekonomickému růstu Náhorního Karabachu také pomohlo rozšiřování osad na přiléhajících územích, což je zdrojem aktivních protestů ze strany Ázerbájdžánu.

Podle oficiálních údajů statistiků neuznané republiky rostlo zdejší hospodářství v posledních letech velmi dynamicky, dokonce i ve dvojciferných číslech. Letos se však ekonomiky citelně dotkla pandemie, která způsobila pokles HDP na mínus 1,5 %. V letech 2011-2016 byl průměrný růst HDP přes 9 %, v roce 2019 dokonce 10,3 %. V dolarech se HDP Náhorního Karabachu za rok 2019 rovnal 713 milionům dolarům, řadí se tedy k nejmenším ekonomikám na světě.

Z hlediska struktury HDP dominuje v ekonomice Náhorního Karabachu těžba nerostných surovin a jejich zpracování (13,7 % HDP). V Karabachu jsou naleziště zlata, mědi a stavebního kamene. Na druhém místě s 10,7 % HDP se nachází zemědělství a na třetím lesnictví a rybolov (9,5 %). Zásobování energiemi a plynem činí celkem 7,8 % karabašského HDP. Díky velkému množství malých hydroelektráren je neuznaná republika exportérem elektrické energie do Arménie.

Vývozy Náhorního Karabachu se od roku 2016 třikrát zvýšily, na 283 milionů dolarů. Letos se jich ale dotkla pandemie koronaviru a vývoz se propadl o 40 %.

Neuznaná republika vyváží méně, než dováží, obchodní deficit v roce 2019 činil 89 milionů dolarů. Dvě třetiny exportu míří do sousední Arménie, jedna třetina do Ruska. V letošním roce ale skoro všechen export směřoval do Arménie, odkud se mohou karabašské výrobky exportovat dále. Hlavní vývozní artikly neuznané republiky jsou nerostné suroviny, drahokamy, polodrahokamy, drahé kovy a rostlinné výrobky.

V minulých letech poskytovala sousední Arménie neuznané republice (Náhorní Karabach neuznává ani Arménie) asi 50-60 % rozpočtových výdajů. Tato pomoc se v karabašských dokumentech označovala do roku 2017 jako „mezistátní půjčka“, dnes je to „rozpočtová půjčka“. Financování karabašského rozpočtu stálo v roce 2019 Arménii 120 milionů dolarů. V letošním roce činila tato „rozpočtová půjčka“ 70 % všech rozpočtových výdajů.

Arménie ale Náhornímu Karabachu pomáhá i jinak, včetně periodických darů v naturáliích (automobily, počítačové služby). Je také známo, že ekonomickou pomoc neuznané republice poskytuje arménská diaspora ve světě, její objem ale není oficinálně znám.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační foto: Autor – Safi-iren, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86876686

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.