Počet obyvatel Německa poprvé za dekádu poklesl

Pokles je důsledkem pandemie a snížení migrace do Německa v posledních šesti měsících.

Počet obyvatel Německa poprvé za posledních deset let poklesl v souvislosti s dopady pandemie na imigraci, informovaly noviny Financial Times (14/10/20, str. 1) o nově zveřejněných datech.

V Německu žije za první polovinu letošního roku o 40 tisíc lidí méně, celkově se jedná o 83,1 milionů lidí. Podle oficiálních údajů je to první pokles počtu obyvatelstva Německa od roku 2010. Ekonomové upozorňují na budoucí problémy produktivity, růstu a veřejných financí vzhledem k tomu, že zemi trápí „japonská“ kombinace – nízká porodnost, stárnoucí populace a stagnující populace v produktivním věku. Jak uvádí ekonom Florian Hense, rostoucí populace se promítá do rostoucí pracovní síly, což je základ pro růst. V Japonsku se podle Henseho s podobnými problémy vyrovnávají tím, že na pracovní trh integrují ženy a seniory. Ekonom očekává, že Německo půjde cestou zvyšování odchodu do důchodu.

Hlavním důvodem pro pokles obyvatelstva v Německu je pokles imigračních toků do Německa, který je spojený s pandemií koronaviru. V prvních šesti měsících letošního roku se počet imigrantů v Německu snížil o 29 %, na 529 tisíc. Zatím ale ze země emigrovalo 22 % čili celkem 455 tisíc lidí. Znamená to, že čistá imigrace do Německa byla na úrovni 74 tisíc lidí, což je jenom polovina z počtu v uplynulém roce (167 tisíc).

Německo už roky vyrovnává svou nízkou porodnost imigrací. Například mezi roky 2015-16 Německo přijalo více než 1 milion především muslimských migrantů.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.