MMF: Škrtům je možno se vyhnout

MMF tvrdí, že bohaté země si mohou snadno půjčit a nebudou potřebovat provádět hluboké škrty.

Mezinárodní měnový fond (MMF) reaguje na obavy z neudržitelnosti veřejných financí, které se dostávají pod velký tlak kvůli epidemii koronaviru. Upozorňuje, že škrtům je možno se vyhnout, řada zemí si totiž může levně půjčit.

MMF tvrdí, že bohaté země si mohou snadno půjčit a nebudou potřebovat provádět hluboké škrty. Tímto způsobem MMF zcela popírá svá doporučení stará asi deset let. Země, které si mohou půjčit levně, mohou stabilizovat svůj dluh v polovině 20. let. Nebude tedy třeba, aby uvažovaly o zvýšení daní či o snížení veřejných výdajů.

V jiné situaci ovšem budou země, které nemají tak dobrý přístup na finanční trhy. Globální veřejný dluh se letos nejspíš dostane na 100 % celkového světového produktu. Ve vyspělých zemích se očekávají prudké nárůsty.

Do roku 2025 by se ovšem situace měla stabilizovat. Základním faktorem jsou samozřejmě náklady na půjčování, které podle MMF budou podstatně nižší než míra růstu v těchto zemích.

Země, které si budou schopny volně půjčovat na finančních trzích, tím pádem žádnou fiskální konsolidaci nebudou potřebovat. MMF tímto postojem dává zelenou zemím jako je USA či země EU, které chtějí posílit investice, místo toho, aby se z krize proškrtávaly jako v období po Velké recesi.

Postoje MMF se radikálně proměnily, což MMF přiznává. Jeho tehdejší postoje směrem ke škrtům byly prý „unáhlené“. Nyní MMF radí, že je potřeba posílit růst a obnovu ekonomik, než se začne uvažovat o zdraví veřejných financí.

Prognózy MMF spočívají v tom, že země po koronaviru zažijí silné a rychlé oživení, a že úrokové sazby, za které si půjčují, budou podstatně nižší než růst. Nicméně i zástupci MMF uvádějí, že budoucnost je velice nejistá a s ní i prognóza.

USA a Čína prý ale nebudou těmi zeměmi, které budou schopny své dluhy stabilizovat, protože obě země prý mají velké fiskální plány.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.