Německý Anti-Covid by měl být pro nás vážným varováním

Svatopluk Čech srovnává (ne)souběžnost české a německé protiepidemiologické politiky v časech měnícího se světa.

Německá vláda tento týden posoudila své další kroky, jak zvládat současnou rozvíjející se covidovou nákazu. Fakticky se dále zpřísňují již dosavadní zákazy a omezení.

Nejprve si připomeňme, jaký je skutečný stav s nákazou v Německu. Tento týden se počet nových případů pohybuje někde kolem 22 tis až 24 tis. nových případů denně a na této úrovni zatím setrvává.

Srovnejme to však s našimi čísly: v těchto dnech máme kolem 4 až 5 tisíc nových případů a zatím už to tolik neklesá, jako v minulém týdnu. Pokud bychom se ovšem chtěli rovnat s Německem, pak jsme na tom hůře. Nás je 10,5 mil., ale v Německu žije téměř 84 mil. obyvatel, tedy osmkrát více.

Pokud bychom měli mít německá čísla, pak bychom museli mít někde kolem 2 až 3 tisíc nových případů denně a to nás v nejbližších dnech patrně nečeká. Hlavně však: Německo utahuje šrouby a my už zase přemýšlíme, co všechno uvolnit. Malé obchody, velká obchodní centra, restaurace a další služby atd.

Německá vláda v současnosti zavádí povinnost nosit roušku i na prostorech před prodejnami a na parkovištích a žádá občany, aby nakupovali spíše ve všední dny.

V Německu jsou otevřené obchody, kadeřnictví a fyzioterapeuti. Školy a školky jsou také otevřené, ale místní hygienická služba některé podle nákazové situace v regionech uzavřela. Na rozdíl od českých opatření může být v obchodech s nákupní plochou do 800 m2 být pouze 1 osoba na 10 m2. Ovšem v obchodech nad 800 m2 jen jedna osoba na 20 m2.  Restaurace a hospody jsou i nadále uzavřené.

Od začátku prosince bude také platit, že setkání s přáteli a příbuznými mohou být jen ve vlastní domácnosti, avšak jen max. 5 osob, ovšem malé děti do 14 let se do toho nepočítají.

Každý musí nosit roušku v uzavřených místnostech, které jsou přístupné veřejnosti. Stejně tak platí povinnost nosit roušku na všech frekventovaných místech v centru měst.

Všude na pracovištích musí být používány roušky, výjimkou je pouze na vlastní pracovní místo resp. kancelář, ale musí se dodržovat vzdálenost 1,5 metru od jiných osob.

Vysoké školy a univerzity by měly přejít na digitální výuku.

V období vánočních svátků od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2020  se zavádějí další opatření. Bude se moci setkat 10 osob, ale z více domácností. Pokud by měli být přítomni starší lidé, doporučuje se již v období 5 až 7 dní před vánočními svátky omezit své kontakty na naprosto nejnutnější.

Na Silvestra a Nový rok bude platit zákaz odpalování pyrotechniky na místech, kde by hrozila zvýšená koncentrace lidí (např. náměstí, nákupní třídy, hojně využívané silnice apod.). Vláda doporučuje občanům, aby vůbec neodpalovali pyrotechniku. Zákaz jejího prodeje se zvažuje.

Firmy byly vyzvány, aby zvážily, zda mohou od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021 vyhlásit podnikové dovolené nebo umožnit home-office, prostě vláda požaduje, aby všeobecně platilo: „zůstáváme doma“.

Lidé by se měli před Vánoci nechat ve zvýšené míře otestovat zejména při symptomech nachlazení.

Školní zimní prázdniny v celém Německu začnou 19. 12., aby bylo možno redukovat kontakty a vánoční svátky tak učinit co nejvíce bezpečné.

Minimálně do konce ledna budou v Německu platit současná omezení pro hotelová zařízení (tj. nebude možné ubytování za turistickým účelem) a restaurace (což vylučuje i oblíbené party po lyžovačce).

Spolková vláda také vyzvala, aby se němečtí občané vyhnuli cestám do zahraničí za účelem zimní dovolené a lyžařské dovolené a aby i nadále cestovali jen v nutných případech. Spolková vláda jde ještě dál a bude požadovat, aby až do 10. ledna 2021 nebyla v EU možná lyžařská turistika.

Jenom tenhle požadavek, pokud by se k němu přidala i EU jako celek, by také znamenal, že veškeré představy o vánoční dovolené či lyžovačce na českých horách, doufejme, padnou. Zbytečně se dnes již zasněžuje. A umím si představit, co by pak následovalo, pokud by takové rozhodnutí u nás bylo přijato. To by bylo žádostí k vládě o úhradu škod, když to údajně zakázala.

Ale já si myslím, že to tak i u nás musí být – tedy uzavření všech lyžařských areálů nejméně do 10. ledna.

Nezbývá proto než doufat, že česká vláda opět nepodlehne volání po co největším uvolnění v předvánočním období. Vídáme to přece denně v médiích, kdo všechno si přeje obnovit činnost, hlavně však hospody a restaurace. Je to zcela bezohledný požadavek těch, kterým se možná podaří infekci Covidem vyhnout. Ale že by to bylo výrazem nějaké zodpovědnosti za své zdraví, nebo snad dokonce neohrozit zdraví svých spoluobčanů, to ani náhodou. Přitom právě nevázaná zábava v barech a klubech byla jedním z ohnisek nárůstu epidemie v září.

Lze se proto celkem oprávněně obávat, že pokud bude přikročeno k nějakému většímu uvolnění, pak nás jen sotva čekají radostné vánoční svátky, ale naopak. A o to dnes běží, zda vyhraje bezohledná honba za ziskem, nebo zdraví pro všechny.

Svět se strašně moc mění a měli bychom to vzít už konečně na vědomí. Nelze pokračovat tak, jako před covidovou pandemií.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.