EU si musí stát za svými základními hodnotami, vzkazuje italský ministr Varšavě a Budapešti

Italský ministr pro Evropu Amendola doufá, že Maďarsko a Polsko co nejdříve zruší svá veta.

(Polsko a Maďarsko, jak už jsme na !Argumentu rozsáhle informovali, protestují proti doložce vlády práva, která je podle nich namířena právě proti nim. Využili tedy svou možnost vetovat rozpočtový rámec, který zahrnuje i Fond obnovy, psali jsme zde.)

Italský ministr pro Evropu Vincenzo Amendola se v rozhovoru pro Tagesschau vyjádřil k postoji Polska a Maďarska ohledně rozpočtu EU (pro Itálii je v sázce celkem 209 miliard eur z fondu pomoci). Ve svém článku pro „European Council on Foreign Relations“ nastínil, co čeká Itálii příští rok a zmínil také italský Národní plán obnovy.

K situaci s Polskem a Maďarskem Amendola uvedl, že „Evropská unie se zavázala k dodržování zásad právního státu v článku 2 Smlouvy o EU. A to není obchodovatelné, nemůže to být vyměněno za peníze. Evropa je jedním z hlavních hráčů na světě, pokud jde o prosazování spravedlnosti a svobody. Je proto důležité, aby si Evropa stála za svými základními hodnotami.“

Na otázku, zda jsou pro Itálii peníze z Fondu obnovy potřebné pro přežití, odpověděl Amendola, že „nikoli, ale pro Itálii jsou důležité společné evropské investice. Dohoda Next Generation EU nestanoví pouze vnitrostátní financování. Opatření jsou zaměřena na společný evropský trh, protože víme, že z krize se můžeme dostat silnější, jen když budeme stát při sobě. Když všichni investujeme společně do životního prostředí, do digitální budoucnosti a do sociální soudržnosti. Je správné, že my v Itálii dostáváme více finančních prostředků než ostatní, protože jsme obzvláště utrpěli v souvislosti s pandemií. Nejde však o čistě národní výdaje, ale o výdaje v rámci evropské strategie. Jsme přesvědčeni, že Evropa je nejlepším prostředkem proti krizi.“

Italský comeback

Italský Národní plán obnovy není jen seznamem finančních výdajů: tvoří základ strategického projektu ekonomické modernizace a transformace naší země v rámci cílů na úrovni EU i na globální úrovni, napsal Vincenzo Amendola pro „European Council on Foreign Relations“.

Rok 2021 bude pro Itálii důležitý: budeme dále usilovat o překonání pandemie a začneme realizovat Národní plán obnovy. Rovněž budeme přispívat k mezinárodnímu úsilí v rámci Globálního summitu o zdraví ( Global Health Summit), který se bude konat v Itálii, převezmeme předsednictví skupiny G20 a budeme spolupředsedat konferenci COP26 o změně klimatu.

Slabé stránky Itálie

Ze zprávy, která se týká Národního plánu obnovy mimo jiné vyplývá, že Itálie je „přestárlá“ a vysoce zadlužená. Itálie má nejstarší populaci v EU a nejvyšší poměr výdajů na důchody k HDP.

Veřejný dluh Itálie je po Řecku druhý nejvyšší v EU v poměru k HDP. Podle prognóz dojde na konci roku 2020 k nárůstu o více než 20 procentních bodů, a to kvůli pandemii a masivním opatřením na podporu příjmů, likvidity a zaměstnanosti, které byly v průběhu roku provedeny pomocí mimořádných opatření vlády – odhadovaný dopad na čistý dluh veřejné správy je 100 miliard eur (6 % HDP).

Krom jiných návrhů, klade italský Národní plán obnovy důraz na digitalizaci.

Unikátní digitální identita a „Made in Italy“

Vláda usiluje o digitalizaci veřejné správy, vzdělávání, zdravotnictví a daní, aby byly služby poskytované občanům a podnikům efektivnější a včasnější, zejména v souvislosti se správou komunitních příspěvků. Mají být rozvíjeny digitální infrastruktury a služby v zemi (datové centrum a cloud), jakož i podpora investic, které upřednostňují inovace ve strategických odvětvích (zemědělsko-potravinářský, telekomunikační, dopravní, letecký a kosmický průmysl). V této souvislosti bude každý občan a každá firma vybavena jedinečnou digitální identitou.

Digitální inovace umožní zlepšit efektivitu výrobního systému, zejména pokud jde o strategické výrobní řetězce (zemědělsko-potravinářský, průmyslový a turistický/kulturní sektor) a produkty „Made in Italy“.

Stále všudypřítomnější zavádění digitálních technologií bude vyžadovat zdokonalení technologických infrastruktur dokončením národní telekomunikační sítě z optických vláken a opatření pro rozvoj sítí 5G. Tyto investice budou muset pokrýt všechny oblasti země (i v oblastech, kde trh selhává) a všechny složky populace (inkluze slabých a populace s nízkými příjmy).

Specifickým italským problémům se věnuje Doporučení Rady Evropské unie (k dispozici v češtině zde a tzv. Country Report je v italštině zde).

Psali jsme:

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.