Covid-19: Vědci požadují evropskou strategii

Vzhledem k vysokému počtu infekcí v Evropě, ale rozdílným opatřením v jednotlivých zemích, požadují vědci nadnárodní přístup.

V lékařském časopise Lancet vyzvala skupina renomovaných evropských vědců k vytvoření společné evropské strategie v boji proti vysokému počtu koronavirových infekcí a představila akční plán, informuje Tagesschau.

Vlády v Evropě dosud nevypracovaly společnou vizi řešení pandemie. Pokud nyní nebudou jednat rozhodně, lze podle autorů očekávat další vlny infekcí, a v důsledku toho další poškození zdraví, včetně dopadu na společnost jako takovou, na pracovní místa a firmy.

Cílem by měla být nízká čísla všude

Podle vědců vakcíny pomohou kontrolovat virus, ale až koncem roku 2021.

Autoři výzvy požadují silnou, koordinovanou evropskou reakci a jasně definované cíle ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Dosahování a udržování malých počtů případů by mělo být společným celoevropským cílem z následujících důvodů:

  • Malé počty případů zachraňují životy a méně lidí zemře nebo bude trpět dlouhodobými účinky COVIDu-19. Navíc nebudou odváděny lékařské prostředky od ostatních pacientů v nouzi.

 

  • Malá čísla šetří pracovní místa a podniky. Ekonomický dopad je řízen virovou cirkulací v populaci a ekonomiky se mohou a budou rychle zotavovat, jakmile bude virus výrazně snížen nebo eliminován. Čína a Austrálie ukázaly, že je to možné. Naproti tomu ekonomické náklady na lockdowny rostou s jejich dobou trvání. Mírná a cílenější fyzická distanční opatření jsou tedy dostatečná a školy a podniky mohou zůstat otevřené.

 

  • Sledování kontaktů a karanténa nejsou při vysokém výskytu infekce proveditelné.

 

  • Usilovat o přirozeně získanou imunitu populace není možné.

 

  • Plánování je možné. Pokud je počet případů nízký, není třeba provádět rychlé změny opatření. To snižuje ekonomické škody, nejistotu a tlak na duševní zdraví. Pokud však počet případů vzroste příliš vysoko, je třeba rozhodně přijmout preventivní opatření, která je opět sníží – a čím dříve, tím lépe.

Plán rovněž počítá s rozvojem „společné dlouhodobé vize“ v Evropě, aby byla pandemie pod kontrolou. Pokud budou výhody malých čísel jasně sděleny, je možné zajistit spolupráci mezi obyvatelstvem a účast veřejnosti.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.