Rusko je evropskou zemí jen pro 29 % Rusů

Nový průzkum mimo jiné ukázal, že pouze 27 % dotázaných Rusů se považuje za Evropany.

Jenom 29 % dotázaných Rusů považuje Rusko za evropskou zemi, 64 % vidí Rusko jako zemi neevropskou, ukázal březnový průzkum veřejného mínění Levada Centra.

Ještě v roce 2019 považovalo Rusko za evropskou zemi 37 % respondentů a 55 % nikoliv. Počet lidí, kteří Rusko definují jako evropskou zemi se od roku 2009 kontinuálně snižuje. V roce 2009 se jednalo o 52 % lidí oproti nynějším 29 %

Průzkum také ukázal, že nejvíce lidí, kteří vidí Rusko jako evropskou zemi, se koncentruje ve věkové skupině nad 55 let. Naopak mladí mezi 18 až 24 lety si v 71 % myslí, že země není evropská, ve věkové skupině 29-39 let je to 69 %.

Poklesl také podíl Rusů, kteří se považují za Evropany. V roce 2008 jich bylo 35 %, v roce 2019 32 %, a nyní, v roce 2021, jde jenom o 27 % dotázaných. Za Neevropany se dnes považuje 70 % respondentů.

Průzkum se rovněž zaměřil na vztahy mezi Ruskem a Západem. Snížil se počet těch, kteří míní, že se Západ Ruska bojí – z 25 % v roce 2019 na dnešních 18 %. Podíl respondentů, kteří míní, že Západ se dívá na Rusko s obavami, je stabilní a rovná se 23 % dotázaných. V roce 2021 si jenom 12 % dotázaných myslelo, že se Západ k Rusku chová s respektem. V roce 2018 to bylo 18 %, takže i zde došlo k poklesu.

V případě vztahu Ruska k Západu přinesl průzkum následující výsledky: 30 % respondentů se domnívá, že v Rusku se k Západu přistupuje bez zvláštních pocitů (v roce 2017 si to myslelo 41 %). Snížil se i podíl těch, kdo věří, že se k Západu přistupuje s respektem: 31 % v roce 2019, 25 % na počátku roku 2021.

Více najdete v původním článku zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.