Ohlédnutí za 150 lety zadlužení USA

Celkový státní dluh USA dosáhl v březnu 2021 historického maxima 28 bilionů dolarů, což je nejvyšší zaznamenaná částka v historii.

Web Visual Capitalist vytvořil interaktivní časovou osu s využitím údajů Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO – Congressional Budget Office). Abychom získali přehled o historii státního dluhu USA, podívejme se na některé klíčové ekonomické události v americké historii.

Po vítězství v 1. světové válce zažily Spojené státy období poválečné prosperity, které se běžně označuje jako „Roaring Twenties“. To vedlo k vytvoření bubliny na akciovém trhu, která nakonec v roce 1929 praskla a způsobila obrovské škody americkému hospodářství. HDP země se snížil na polovinu (částečně v důsledku deflace) a míra nezaměstnanosti vzrostla na 25 %.

V důsledku toho se snížily vládní příjmy a podíl veřejného dluhu na HDP se zvýšil z nejnižší hodnoty 15 % v roce 1929 na nejvyšší hodnotu 44 % v roce 1934.

Druhá světová válka rychle vrátila USA k plné zaměstnanosti, ale bylo to nesmírně nákladné. Celkové náklady na válku se v dnešních dolarech odhadují na více než 4 biliony dolarů. Při financování svého úsilí se USA do značné míry spoléhaly na válečné dluhopisy, což je druh dluhopisů, které se prodávají občanům během ozbrojených konfliktů. Tyto dluhopisy se prodávaly v různých nominálních hodnotách od 25 do 10 000 dolarů a měly úrokovou sazbu 2,9 %, která se skládala pololetně.

Tyto dluhopisy zakoupilo více než 85 milionů Američanů, čímž vláda USA získala 186 miliard dolarů (bez zohlednění inflace). Tím se dluh poprvé v historii dostal nad 100 % HDP, ale zároveň stačil na pokrytí 63 % celkových nákladů na válku.

Po druhé světové válce zaznamenaly Spojené státy silný hospodářský růst. Navzdory účasti ve válkách v Koreji a Vietnamu se dluh v poměru k HDP snížil na nejnižší hodnotu 23 % v roce 1974 – z velké části proto, že tyto války byly financovány spíše zvyšováním daní než půjčkami.

Na počátku 80. let došlo ke zpomalení ekonomiky, což přimělo prezidenta Reagana snížit daně právnickým osobám a jednotlivcům s vysokými příjmy. Například daně z příjmu pro nejvyšší příjmovou skupinu klesly ze 70 % na 50 %.

Globální finanční krize byla předzvěstí dnešní dluhové situace. Úrokové sazby byly sníženy na téměř nulovou úroveň, aby se urychlilo hospodářské oživení, což umožnilo vládě si relativně snadno půjčovat. Sazby zůstaly na těchto stlačených úrovních od roku 2008 do roku 2015 a dluh v poměru k HDP vzrostl z 39 % na 73 %.

Je důležité si uvědomit, že i před rokem 2008 vláda USA trvale vykazovala roční rozpočtové schodky. To znamená, že vláda každoročně utratí více, než kolik získá na daních.

Pandemie COVID-19 poškodila mnoho oblastí světové ekonomiky a donutila vlády výrazně zvýšit své výdaje. Zároveň mnoho centrálních bank opět snížilo úrokové sazby na nulu.

Výsledkem je rostoucí sněhová koule státního dluhu, která nevykazuje žádné známky zmenšování, přestože to nejhorší z pandemie je již za námi.

Federální dluh USA držený veřejností za období 1900 až 2050 (2020 – 2050 projekce) v poměru k HDP (vyjádřeno v %). Předpokládá se, že rostoucí schodky zvýší federální dluh v příštích 30 letech na bezprecedentní úroveň. Zdroj: str. 6 ve zprávě Congressional Budget Office.

Zdroj: Visual Capitalist.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.