Cena uhlí v roce 2021 prudce vzrostla

Podíl uhlí v globálním energetickém mixu je stále významný.

Nedávno zveřejnil Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) svou nejnovější zprávu, která upozorňuje na hrozivé důsledky změny klimatu způsobené lidskou činností. Jádrem tohoto přísného varování generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese a vědců, kteří za zprávou stojí, byla naléhavá potřeba výrazně omezit podíl uhlí v energetickém mixu, uvedl web The Conversation.

V době před zveřejněním však v hlavních zpravodajských titulcích chyběly informace o neustálém růstu cen uhlí, které v červnu překročily 100 dolarů za tunu a v polovině července 130 dolarů až na dnešních více než 170 dolarů. To je téměř čtyřnásobek ceny ze září loňského roku.

Nárůst cen lze přičíst především oživení poptávky po pandemii, zejména na rozvíjejících se asijských trzích, jako je Čína a Indie, ale také v Japonsku, Jižní Koreji, Evropě a USA. Očekává se, že poptávka po elektřině, která je i nadále úzce spojena s uhlím, vzroste v roce 2021 o 5 % a v roce 2022 o další 4 %.

Oživení světové poptávky po energii snad znamená, že se světová ekonomika zotavuje z pandemie, ale prudký nárůst cen uhlí připomíná, jak je energetika stále závislá na fosilních palivech. Celosvětová spotřeba energie v roce 2020 činila 556 exajoulů a ropa, uhlí a zemní plyn se na ní podílely 31 %, 27 % a 25 %. To činí více než čtyři pětiny celkového objemu.

Uhlí má dvě hlavní využití, a to pro výrobu elektřiny a oceli, přičemž první z nich představuje přibližně dvě třetiny spotřebovaného uhlí. Čím rychleji se nám podaří odstranit uhlí z výroby elektřiny, tím větší je pravděpodobnost dosažení cílů Pařížské dohody.

Přesto se zdá, že uhlí je odolné, pokud jde o jeho likvidaci. Od roku 2010 zůstal procentuální podíl zemního plynu na celkové světové výrobě elektřiny stejný, tedy 23 %, přestože světová spotřeba elektřiny vzrostla zhruba o čtvrtinu. Procentuální podíl obnovitelných zdrojů, s výjimkou vodních elektráren, se ztrojnásobil a jejich skutečná výroba v terawatthodinách (TWh) vzrostla čtyřikrát. Podíl uhlí mezitím klesl ze 40 % na 35 %, ale stále je daleko před zemním plynem, svým nejbližším konkurentem, a množství uhlí, které spalujeme pro výrobu elektřiny, se celkově zvýšilo.

Psali jsme:

 

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.