Jaký je význam podmořských kabelů v oblasti technologické suverenity?

Na rozdíl od předchozího boomu výstavby podmořských kabelů se nyní aktivněji zapojují společnosti jako Amazon, Google, Facebook a Microsoft.

Podmořské kabely (interaktivní mapka je zde) jsou nezbytné pro fungování všech digitálních odvětví. Přes tyto kabely prochází 97 % internetového provozu a 10 bilionů dolarů v denních finančních transakcích. Obecně řečeno, čím větší je počet podmořských kabelů a tras, které zajišťují, tím rychlejší a stabilnější je přístup k internetu pro země, které propojují – a tím menší je riziko přerušení, které by mohlo vést ke kolapsu digitální sítě, uvedla na svém webu Evropská rada pro zahraniční vztahy (ECFR – European Council on Foreign Relations).

Členové EU se musí mít na pozoru před technologickou závislostí na poskytovatelích mimo EU, zejména na nedemokratických státech – jinak se stanou digitálními koloniemi ostatních. Pokud Evropa ztratí pozici v oblasti technologií, mohlo by to také vést k tomu, že se evropští partneři ocitnou v závislosti na jiných aktérech, protože jiní zaplní mezeru po Evropanech. Dosažení technologické suverenity je proto pro státy, které chtějí mít zahraničněpolitickou autonomii, klíčové.

Důležitá oblast Středomoří

Pokud se EU nepodaří prosadit svou moc ve Středomoří, zaplní tento prostor jiní globální hráči a vytvoří závislost pro Evropu a její partnery. Tito hráči budou moci proniknout do digitální ekonomiky zemí Blízkého východu a Afriky, a to na úkor evropských hospodářských zájmů. S podmořskými kabely jsou navíc spojena i bezpečnostní rizika. Společnosti mají často potenciální přístup k datům přenášeným kabely, které spravují. V tomto scénáři bude fyzická ochrana tohoto typu infrastruktury pro EU a všechny organizace zapojené do tohoto odvětví pravděpodobně stále obtížnější. Fyzické poškození této infrastruktury by mohlo mít katastrofální následky.

Zájmy nemá EU jen ve Středomoří, ale i na druhé straně Atlantiku, jak ukazuje projekt BELLA.

BELLA: digitální most mezi EU a Latinskou Amerikou

Položení kabelu dokončené v březnu 2021 (Building the Europe Links with Latin America) podporuje dlouhodobé propojení evropských a latinskoamerických výzkumných a vzdělávacích komunit a významně zlepšuje spolupráci mezi výzkumníky a akademiky v obou regionech. Toho je dosaženo prostřednictvím optického kabelu EllaLink, nového 6 000 km dlouhého podmořského kabelu, který oba kontinenty přibližuje více než kdykoli předtím.

Rozsáhlý projekt 2Afrika

2Afrika bude největším podmořským projektem na světě, který spojí 26 zemí Afriky, Blízkého východu a Evropy. Projekt je částečně financován společností Facebook. Jak ukazuje infografika níže, současný lídr vybudovaný společnostmi Fujitsu a Alcatel spojující Austrálii, Nový Zéland a USA zahájil provoz v listopadu 2000 a zahrnuje délku 30 500 kilometrů přes Pacifik. Většina nejdelších podmořských komunikačních kabelů je na dnešní poměry poměrně stará, přičemž AAE-1 je světlou výjimkou. Systém vedoucí po podobné trase jako kabel FEA uvedený do provozu v roce 1997 iniciovali poskytovatelé telekomunikačních služeb China Unicom a Telecom Egypt a na své délce 25 000 km zásobuje 17 operátorů.

Facebook není jediná společnost, která investuje do podmořských komunikačních systémů. Nedávno došlo ke spolupráci se společností Google a financovaly společně projekt Apricot, podmořský kabel, který má do roku 2023 propojit Japonsko, Singapur a další země v Asijsko-pacifickém regionu.

Tato technologie však není bez kontroverzí. Teplo, elektromagnetické emise, hluk a chemické znečištění pravděpodobně přispívají ke ztrátě nebo poškození podmořských stanovišť, přičemž výzkum v této oblasti se zintenzivnil teprve v posledních několika letech, přestože podmořské kabely existují již více než sto let.

TOP 5 podmořských kabelů pokud jde o jejich délku a rok uvedení do provozu. Zdroj: Statista.


Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.