Zpráva: V EU se zvyšuje možnost masového sledování

Biometrické rozpoznávací systémy s rizikem porušení základních práv už v EU používá 11 zemí. Česko jejich používání chystá.

Už v 11 zemích Evropské unie využívají orgány činné v trestním řízení při vyšetřování biometrické rozpoznávací systémy, uvedla nová zpráva, která také varuje před dopady této technologie na základní práva.

Policie v Rakousku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Slovinsku a Nizozemsku používá při vyšetřování trestných činů technologie rozpoznávání obličeje pro „následnou identifikaci“. Očekává se, že další země (Chorvatsko, Kypr, Česko, Estonsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Švédsko) budou brzy následovat.

Takzvaná následná identifikace je prováděna na základě záznamů po incidentu, nikoli v reálném čase. Autor studie a docent na Leidenské univerzitě Francesco Ragazzi uvedl, že rozdíl mezi „ex post“ identifikací a identifikací v reálném čase je z hlediska dopadu technologie na základní práva irelevantní.

Nová studie byla vypracována pro frakci Zelených v Evropském parlamentu. Frakce je hlasitým kritikem rozpoznávacích biometrických technologií a požaduje jejich úplný zákaz na veřejně dostupných místech.

V současnosti je nejrozvinutější formou biometrické identifikace software pro rozpoznání obličeje, který porovnává zachycený obraz s databází.

Nová zpráva varuje, že „se zdá, že existuje jen malé porozumění způsobům, jakými by tato technologie mohla být použita, a potenciálnímu dopadu tak široké škály aplikací na základní práva evropských občanů“. Studie klade důraz na tzv. nekooperativní vyhledávání, během kterého se systém snaží o identifikaci osoby bez jejího souhlasu. Konstatuje ale, že využití této technologie ještě není v Evropě časté. V případě kooperativního vyhledávání, například odemknutí mobilního telefonu pomocí rozpoznání obličeje, varuje zpráva před nebezpečím spojeným se shromažďováním velkého množství osobních dat. Masovému zneužití zatím brání existující právní rámec.

Nová zpráva také poukazuje na dva vývojové trendy, které zvyšují pravděpodobnost hromadného sledování – rozšiřování biometrických databází a pilotní provoz několika systémů spojených s biometrickým identifikačním softwarem.

Další informace najdete v nové zprávě v angličtině zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.