Co čeká EU během francouzského předsednictví?

Po třinácti letech od svého posledního předsednictví bude Francie opět šest měsíců předsedat Radě Evropské unie. Francouzský prezident Emmanuel Macron bude zodpovědný za sjednocení EU-27 v několika klíčových otázkách.

„Oživení, síla, sounáležitost“: toto motto si Francie zvolila pro své příští předsednictví v Radě Evropské unie. Od soboty 1. ledna 2022 převezme Paříž na šest měsíců rotující předsednictví. Shodou okolností se tato mise uskuteční ve stejnou dobu, kdy se ve Francii konají významné celostátní volby: v dubnu prezidentské volby a v červnu parlamentní volby.

Cílem Francie je „směřovat k Evropě, která je ve světě silná, plně suverénní, svobodně se rozhodující a zodpovědná za svůj osud“, řekl Macron na tiskové konferenci v Paříži.

Macron dále prohlásil, že Francie bude během svého předsednictví EU usilovat o prosazení „evropského modelu růstu“, který by 27člennému bloku umožnil vytvářet bohatství a pracovní místa a zároveň zachovat vysoké sociální a klimatické standardy. Na první polovinu příštího roku ohlásil sérii summitů, které se budou zabývat obrannou politikou EU a vztahy bloku s Afrikou a západním Balkánem. Evropa podle něj čelí velkým výzvám, od změny klimatu až po otázky migrace zahrnující „manipulaci ze strany některých států“ a „pokusy o destabilizaci, napětí, a to i v našem užším sousedství“.

Ochrana evropských hranic a obranné schopnosti

Mezi návrhy Francie bude patřit zřízení pohotovostní reakční kapacity, která by pomáhala státům EU čelícím krizím na svých hranicích, uvedl Macron. Francouzský prezident rovněž vyzval blok k pravidelným politickým schůzkám o migraci – tak, jak to již státy eurozóny dělají v hospodářských otázkách.  Evropa „musí zajistit ochranu svých hranic“, řekl Macron. Blok je již několik let hluboce rozdělen v reakci na přistěhovalectví a na to, jak střežit společné vnější hranice schengenského prostoru.

Macron zdůraznil, že pokrok v oblasti společných obranných schopností bloku je rovněž zásadní pro zajištění svrchovanosti EU. Francouzský prezident od svého zvolení v roce 2017 prosazuje, aby se EU v oblasti bezpečnosti osamostatnila a nespoléhala se již pouze na bezpečnostní deštník USA, který zdědila po druhé světové válce.

Přehodnocení rozpočtových schodků

Macron také upozornil, že EU by měla přehodnotit svá přísná pravidla pro rozpočtové schodky, protože vlády vynakládají velké prostředky na záchranu svých ekonomik před dopady omezení Covid-19.  Francie bude prosazovat „přehodnocení“ pravidel, která zahrnují požadavek, aby schodky zůstaly pod 3 % hrubého domácího produktu.

Priority francouzského předsednictví

Francouzské předsednictví se chce zaměřit na digitální, klimatickou a sociální oblast. Během francouzského předsednictví bude také projednána nebo přijata řada evropských právních předpisů.

V digitální oblasti bude prioritou ekonomická regulace a odpovědnost digitálních platforem, zejména v souvislosti s nenávistnými projevy, a to prostřednictvím právních předpisů o digitálních službách a trzích DSA (Digital Services Act – Akt o digitálních službách) a DMA ( Digital Markets Act – Akt o digitálních trzích).

Pokud jde o ekologický přechod, bude francouzské předsednictví usilovat o zavedení ceny uhlíku na hranicích Evropské unie pro dovážené výrobky. Jedná se o otázku ekonomické a ekologické efektivity. A v sociální oblasti se bude jednat o zavedení evropských právních předpisů o minimální mzdě.

Oficiální seznam akcí pořádaných v rámci francouzského předsednictví Rady Evropské unie najdete na tomto odkaze: https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/evenements/

***

Pozn. red.: Připomínáme, že na francouzské předsednictví naváže Česká republika v období červenec – prosinec 2022. Bližší informace jsou dostupné zde nebo na twitterovém účtu @backstageCZPRES. Úřad vlády České republiky vydal 8. prosince dokument k aktuálnímu stavu příprav předsednictví ČR v Radě EU.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.