V Británii nastal úplný kolaps nakládání s odpady

Zdejší vláda nečinně přihlíží hromadění nelegálního odpadu v důsledku čtyřiceti let nejrůznějších deregulací.

George Monbiot obrací ve svém listopadovém článku pozornost k nakládání s odpady ve Velké Británii. Ironicky poznamenává, že tamní situace je dnes stejná jako v Itálii, kde tuto oblast již dávno převzala mafie. Jediný rozdíl vidí v tom, že Britové nemusejí používat zastrašování ani násilí, protože nikdo a nic nestojí jejich podnikání v cestě.

Upozorňuje na případ dvou obchodníků s odpadem, kteří provozovali ohromnou černou skládku plnou nebezpečných a zakázaných látek, ale byli odsouzeni pouze k podmíněnému trestu, obecně prospěšným pracím a pokutě, která činila jen asi desetinu sumy, kterou na skládce vydělali.

Toto téměř směšné rozhodnutí soudu z minulého týdne chápe Monbiot jakou součást krize „způsobené šokujícím selháním vlády“. Ačkoliv skladování odpadu podléhá registraci a kontrole, systém ve skutečnosti nefunguje. Monbiot popisuje jeho systematické obcházení (falešná jména firem, falešná sídla, self-reporting) a neschopnost Agentury pro životní prostředí získat relevantní data. Ani ohlášené a doložené případy nedodržování pravidel nevedou k odnětí licence, navíc v oboru pracuje desetitisíce neregistrovaných jednotlivců (man and van), kteří tvoří ilegální organizované sítě. Předpokládá se, že v Británii je mimo systém zpracováno 1-6 milionů tun odpadu ročně, čímž vznikají daňové úniky v enormní výši. Nejde ovšem jen o daně, podstatné škody způsobuje i kontaminace půdy, podzemních vod a při (často založených) požárech skládek i ovzduší.

Zisky plynoucí z nezákonného skládkování se odhadují na 40-80 liber zisku na jednu investovanou libru.

Monbiot dále zmiňuje nejkřiklavější případy úředních selhání, z nichž mohou v budoucnu vzniknout miliardové sanační náklady na účet daňových poplatníků. Skládkou Chew Valley Lake jsou ohroženy zásoby pitné vody pro Bristol a okolí, skládka v Pirbrightu (Surrey) obsahuje polychlorované bifenyly ohrožující blízké přírodní rezervace.

Agentura pro životní prostředí řeší podobné případy (na které bývá upozorněna místními aktivisty) pouze varováními a bagatelními pokutami. Monbiot se domnívá, že nastal úplný kolaps regulace zacházení s odpady a vinu přičítá 40 letům „omezování byrokracie“, tedy omezování rozpočtů regulačních agentur, outsourcingu a self-reportingu.


Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.