Odliv kapitálu z Ruska nedosáhl očekávaných čísel

Přes zvýšené geopolitické napětí se odhady centrální banky ukázaly jako příliš vysoké. Přesto z Ruska odteklo skoro tolik jako v době krize 2014/15. Rusko hlásí přebytek platební bilance.

Rekordní příliv zahraniční měny ze zahraničního obchodu ani geopolitické napětí  nezpůsobily přes očekávání ruské centrální banky prudký nárůst odlivu kapitálu z Ruska. Objemy výběru peněz investorů ze státních cenných papírů a tržních cenných papírů ve čtvrtém čtvrtletí se však blížily ukazatelům pozorovaným během událostí let 2014-2015.

Centrální banka odhaduje, že vzrostl přebytek běžného účtu platební bilance Ruské federace v roce 2021. Ve srovnání s rokem 2020 dokonce 3,3krát až na 120 miliard dolarů. Historická maxima jsou překročena jak za celý rok, tak za čtvrté čtvrtletí (41,8 miliardy dolarů). Podle analytiků se ale nejedná o překvapení.

Analytici centrální banky vysvětlují, že rekordní přebytek běžného účtu je určen dvojnásobným nárůstem obchodní bilance (až 185,9 miliardy dolarů) v důsledku prudkého nárůstu vývozu (47 % ročně – až 489,8 miliardy dolarů) s příznivou cenovou situací a menším nárůstem dovozu (o 27 %, až 303,9 miliardy dolarů).

Ruská centrální banka do konce roku 2021 zaznamenala jednak růst cen, ale také růst dodávek ropy a ropných produktů. Podobně tomu bylo i v případě kovů. Na druhou stranu se ale snížil vývoz zemního plynu, která byl ve čtvrtém kvartále nízký a naznačuje prudký pokles fyzického objemu vývozu plynu.

Schodek zbývajících složek běžného účtu se zvýšil o 7,9 miliardy dolarů kvůli platbám z investičních výnosů. Zůstatek ve prospěch nerezidentů činil 41,6 miliard dolarů; je to o 22 % více než v roce 2020. Odpovídá to růstu zisků v ekonomice. Schodek bilance služeb vzrostl o 17% na 19,9 miliardy dolarů.

Na pozadí znatelného přebytku běžného účtu a prudkého nárůstu geopolitických rizik do konce roku 2021 vyniká relativně nízký odliv kapitálu ve výši 72 miliard dolarů (1,4násobný nárůst) oproti prognóze centrální banky ve výši 80 miliard dolarů a jejímu odhadu 73,9 miliard dolarů v období leden-listopad 2021.

Odhady ruské centrální banky s ohledem na finanční účet platební bilance ve čtvrtém čtvrtletí ukazují, že z vládních cenných papírů bylo staženo 4,3 miliardy dolarů (na sekundárním trhu 3,9 miliardy dolarů) a z firemních cenných papírů 4,4 miliardy dolarů. V letech 2014-2015 měly vládní cenné papíry každé čtvrtletí hodnotu mezi 5 a 8 miliardami dolarů. „Na pozadí boomu finančních trhů na Západě opouštějí portfolioví investoři Rusko již třetí rok v řadě. Podle mých odhadů za čtvrté čtvrtletí roku 2021 – první čtvrtletí roku 2022 může z ruských státních cenných papírů odejít 10 miliard dolarů,“ odhaduje analytik Sergej Puchov.

V roce 2021 dosáhl finanční přebytek soukromého sektoru 72 miliard dolarů (o rok dříve 50,4 miliardy dolarů). Klíčovou roli hrálo nabývání zahraničních aktiv jinými sektory, zejména ve formě přímých investic, především reinvestic do důchodů zahraničních dceřiných společností, jakož i růst investic do kapitálu spřízněných zahraničních korporací. Za uplynulý rok v nefinančním sektoru Ruska přišly přímé investice ve výši 30,7 miliard dolarů a investice ze zahraničí činily 53,6 miliard dolarů.

V roce 2022 bude při průměrné ceně ropy 65 dolarů za barel přebytek běžného účtu ve výši 111 miliard dolarů a odliv kapitálu ve výši 65 miliard dolarů, předpokládá centrální banka.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.