Větší spolupráce v oblasti obnovitelných zdrojů energie by prospěla Evropě i Africe

Clean Energy Wire: Pokud budou africké a další rozvojové země i nadále uspokojovat své rostoucí energetické potřeby především uhlím a plynem, tak se evropské klimatické cíle minou účinkem.

Evropa a Afrika by měly zintenzivnit spolupráci v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a solární energie, a také v oblasti výroby ekologického vodíku, což by přineslo výhody oběma stranám, píše prezident Evropské investiční banky (EIB) Werner Hoyer ve svém článku pro Tagesspiegel Background. „Evropa by získala přístup k obrovským zdrojům větrné a solární energie, Afrika by na oplátku získala přístup k nejmodernějším technologiím výroby energie, které by mohly kontinent do značné míry ušetřit emisí CO2 a znečištění ovzduší v době fosilních paliv.“ Spolupráce s Afrikou na stejné úrovni by již nezůstala prázdnou frází.

Evropská unie a s ní i EIB „jsou připraveny poskytnout masivní podporu“ nezbytným investicím do výzkumu a vývoje a průmyslových výrobních zařízení pro zelený vodík, uvádí Hoyer. Dodává, že klimatická změna je herkulovským úkolem, který Evropa může splnit pouze tehdy, bude-li od počátku úzce spolupracovat s Afrikou. „Jakýkoli klimatický cíl, který si Evropa stanoví, přijde vniveč, pokud budou africké a další rozvojové země i nadále uspokojovat své rostoucí energetické potřeby především uhlím a plynem.“ Větrná a solární energie se musí stát nedílnou součástí všech rozvojových programů v Africe.

EU si stanovila kurz klimatické neutrality do roku 2050, ale její strategie udržitelného růstu Green Deal by mohla mít značný dopad daleko za hranicemi samotného kontinentu. Podle politických expertů by mohla při správné realizaci pomoci prohloubit vztahy mezi Evropou a Afrikou a posílit ekonomiky na obou kontinentech. Dlouho odkládaný 6. summit Evropské unie a Africké unie, který se má konat 17.-18. února v Bruselu, by mohl být ideální příležitostí k obnovení vztahů a zahájení užší spolupráce v oblasti energetické transformace.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.