EU by chtěla být tvůrcem světových norem

Technologická suverenita Evropy, její schopnost snižovat závislost v této oblasti i ochrana hodnot EU budou záviset na tom, zda budeme tvůrcem celosvětových norem,“ míní Thierry Breton.

Jak informoval 2. února web Evropské komise, byla předložena strategie pro normalizaci, která nastiňuje přístup k normám v rámci jednotného trhu i v celosvětovém měřítku. Strategii doprovází návrh na změnu nařízení o normalizaci, zpráva o jeho provádění a roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2022. Cílem této nové strategie je posílit celosvětovou konkurenceschopnost EU, přispět k odolné, zelené a digitální ekonomice a zakotvit do technologických aplikací demokratické hodnoty.

Normy jsou tichým základem jednotného trhu a celosvětové konkurenceschopnosti EU. Pomáhají výrobcům zajistit interoperabilitu výrobků a služeb, snižují náklady, zvyšují bezpečnost a podporují inovace. Normy jsou neviditelnou, ale nezbytnou součástí našeho každodenního života: jako příklad uveďme třeba frekvence Wi-Fi, hračky připojené k internetu nebo lyžařská vázání. Díky normám získáváme důvěru v to, že určitý výrobek nebo služba jsou vhodné pro daný účel, jsou bezpečné a neuškodí ani lidem, ani životnímu prostředí. Soulad s harmonizovanými normami zaručuje, že výrobky jsou v souladu s právem EU.

Rychlé tempo inovací, naše ekologické a digitální ambice a důsledky technologických norem pro naše demokratické hodnoty EU vyžadují stále strategičtější přístup k normalizaci. Ambicí EU v oblasti klimaticky neutrálního, odolného a oběhového hospodářství nelze dosáhnout bez evropských norem. K tomu, aby EU zůstala tvůrcem celosvětových norem, bude zásadní, aby její aktivity v oblasti normalizace měly silný globální dopad a aby zastávala vedoucí roli, pokud jde o činnost v klíčových mezinárodních fórech a institucích. Prostřednictvím stanovování celosvětových norem vyváží EU své hodnoty a zároveň poskytuje společnostem z EU významnou výhodu prvního tahu.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton sdělil: „Technické normy mají strategický význam. Technologická suverenita Evropy, její schopnost snižovat závislost v této oblasti i ochrana hodnot EU budou záviset na tom, zda budeme tvůrcem celosvětových norem. Prostřednictvím dnešní strategie jsme jasně vytyčili naše priority v oblasti normalizace a vytváříme podmínky pro to, aby se evropské normy staly celosvětovou referencí.“

Podle zveřejněného dokumentu bude „Komise pokračovat v dialogu s dalšími zeměmi, jako je Čína, a prozkoumá možné oblasti spolupráce, například v rámci podpory evropské Zelené dohody. Pro posílení hospodářských vztahů Unie se sousedními zeměmi a dalšími důležitými partnerskými regiony, jako je Afrika nebo Latinská Amerika a Karibik, je nezbytné podporovat a usnadňovat přijímání evropských a mezinárodních norem těmito zeměmi a jejich účast na tvorbě norem. Za tímto účelem bude Komise vyvíjet iniciativy, včetně navázání na stávající partnerství a projekty spolupráce mezi evropskými normalizačními organizacemi a normalizačními orgány ve třetích zemích. Rovněž využije strategii Global Gateway (Globální brána) k podpoře těchto norem prostřednictvím svých činností v oblasti financování infrastruktury.“

Bližší informace najdete v tiskové zprávě „Nový přístup k zajištění celosvětového vedoucího postavení norem EU podporujících hodnoty a odolný, zelený a digitální jednotný trh“.

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.