Odkud EU získává zkapalněný plyn?

Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck chce kvůli ruské krizi zvýšit dovoz zkapalněného zemního plynu a podpořit výstavbu LNG terminálů na německém pobřeží.

Na základě údajů Spolkového institutu pro geovědy a přírodní zdroje ukazuje mapka země, od kterých Evropská unie v roce 2020 nakoupila nejvíce zkapalněného plynu. Mezi tři nejvýznamnější země patří Katar, USA a Rusko. Podle toho se podíl Ruska pohybuje kolem 18 %. Pokud by se dovoz z Ruska zastavil, musel by se výrazně zvýšit dovoz z ostatních zemí, aby se kompenzovala ztráta ruského podílu, uvedl web Statista.

Aby bylo možné kompenzovat i případnou ztrátu dalších dodávek ruského plynu prostřednictvím plynovodů, musel by se dovoz LNG ještě více zintenzivnit. Jak ukazuje tento graf, více než polovina zemního plynu spotřebovaného v Německu pochází z Ruska. Významnými dodavateli jsou také Norsko a Nizozemsko.

Ačkoli má Německo nejvyšší spotřebu zemního plynu v EU, na území Spolkové republiky dosud neexistuje jediný terminál LNG. Přímý dovoz zkapalněného plynu proto není možný. Zkapalněný plyn se musí dodávat a ohřívat v terminálech v Zeebrugge (Belgie), Dunkerque (Francie) a Gate (Nizozemí).

Používání zkapalněného zemního plynu je kontroverzní. Spolkový úřad pro životní prostředí zastává názor, že zvýšené využívání LNG, zejména ve srovnání s plynem přepravovaným plynovodem, nelze z hlediska politiky ochrany klimatu a energetické účinnosti odůvodnit. Úřad zároveň uvádí, že rozšíření infrastruktury LNG v rámci přechodu na novou energetiku by mohlo přispět ke zvýšení bezpečnosti dodávek a větší konkurenci.

K těžbě zemního plynu se často používá metoda frakování. Podle organizace Deutsche Umwelthilfe je frakování metodou těžby ropy a zemního plynu, která je obzvláště škodlivá pro klima a životní prostředí. Je spojena s masivní spotřebou vody, industrializací celých regionů, kontaminací vody, umělými zemětřeseními, negativními zdravotními dopady a vysokým únikem metanu. LNG je proto obzvláště škodlivý pro klima, protože je produktem všech emisí z výroby, přepravy, zkapalňování, opětovného zplyňování, dodávek do plynárenských sítí a nakonec spotřeby. Samotné zkapalňování spotřebuje přibližně 10-25 % energetického obsahu zemního plynu.

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Ilustrační foto: Bitjungle, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.