Francouzská média nabízejí domácnostem rady, jak snížit účty za elektřinu

Francouzský premiér Emmanuel Macron naléhá na Francouze, aby byli rozumní v rámci energetické krize a dosáhli 10% úspory energie. Jak na to mají jít?

Letošní zima bude energeticky složitá pro všechny v Evropě. Ve Francii probíhají debaty o případné nutnosti v některých případech i odpojit elektřinu. Hlavní příčinou krize je nedostupnost velké části francouzské jaderné flotily, zejména kvůli údržbě mnoha reaktorů. V situaci, kdy chybí jaderná energie, je řešením použití se plynových elektráren, ani toto ovšem letos v zimě ze známých důvodů nepůjde. „Přidáme-li k cenám energií, které dosahují maxima, absolutní nutnost omezit naše emise skleníkových plynů, vše směřuje k potřebě snížit naši spotřebu. Vytápění, osvětlení, vaření, volný čas…, “ tak kážou francouzským občanům jejich média a politici.

Rady pro domácnosti, jak omezit spotřebu a snížit své účty, jsou poskytovány zvlášť pro jednotlivé oblasti vybavení domácnosti. Francouzská agentura pro životní prostředí a energii Ademe a RTE, správce elektrické přenosové sítě, prováděly výzkum na reprezentativním vzorku 101 domácností a více než 80 druzích elektrospotřebičů. Podle studie Francouzi většinou topí plynem, ale rozšířené je i použití elektrického ohřevu, ať už samostatně nebo doplňkově. V tomto případě jde o 27,6 % celkové spotřeby elektřiny domácností, a tak je první volbou snížení nastavené teploty. Francouzům se doporučuje 19°C v obývaných obytných místnostech a 16°C až 17°C po zbytek času. Odhaduje se, že snížení o 1 °C ušetří 7 % spotřeby energie.

Polovina francouzských domácností (49 %) je vybavena elektrickým ohřívačem vody, jehož principem je ohřát velké množství vody a udržovat ji na vysoké teplotě (Jouleův efekt). Průměrné roční výdaje na elektřinu pro 200litrový zásobník jsou odhadovány na 285 eur. Chtějí-li tedy občané snížit spotřebu vody i elektřiny, měli by se méně koupat, kratší dobu sprchovat a vyhnout se mytí rukou v horké vodě. Na samotném ohřívači vody je možné snížit teplotu a nastavit časovač pro jeho co nejrychlejší vypnutí. Pokud je bojler instalován na chladném místě, jako je sklep, lze ztráty omezit také vnější izolací. Pro nově se zařizující domácnosti jsou pak doporučovány termodynamické ohřívače vody, jejichž technologie zahrnuje účinnější tepelné čerpadlo. Ty spotřebují v průměru 2,2krát méně než ohřívače vody s Jouleovým efektem.

Téměř čtvrtinu celkové spotřeby elektřiny francouzských domácností tvoří chladničky, mrazničky a jejich kombinace. Zde se občanům radí posoudit objem zařízení úměrný jeho spotřebě již při nákupu. Některé spotřebiče mohou spotřebovat třikrát více než jiné, a proto je důležité studovat energetický štítek (od A++ po E). Efektivnější zařízení může snížit účet za elektřinu spojený s chlazením minimálně o 1,5%. Dalším řešením je kupovat zařízení s menším objemem. „Naše lednice mají průměrnou kapacitu 350 litrů, což je hodně, je to příliš pro pár nebo pro jednoho člověka,“ poznamenává Sophie Attali, expertka v oboru. Spotřebiče na praní a sušení, které vlastní francouzské domácnosti, jsou v brány ve své podstatě jako energeticky úsporné, ale například sporáky (ve francouzských domácnostech napůl elektrické a napůl plynové), trouby a plotýnky patří v kuchyni po ledničkách a mrazničkách k zařízením, která v ročním průměru spotřebují nejvíce energie. Jejich použití je obtížné omezit, je však možné dávat si pozor na zaklápění pánví a hrnců a pokud možno zvolit účinnější vybavení, jako jsou indukční varné desky.

Ušetřit se dá i v oblasti audiovizuálních zařízení. V této kategorii ve spotřebě energie vedou televizory. I když se díky technologii LED snížila, samozřejmě platí, že čím větší je velikost obrazovky, tím více přístroj spotřebovává. Zvyšuje se i provozní doba přístrojů v domácnostech na 6 h 46, oproti necelým 6 hodinám v 2008. Mezi velmi rozšířená zařízení patří internetový box, jehož 64 % spotřeby je spojeno s provozem při vypnuté televizi.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.