Setkání ministrů: Budou mít obyvatelé EU dostatek energií za přijatelné ceny?

V Praze ve středu 12. října jednali ministři zodpovědní za energetiku.

Diskuze směřovaly k jasnému nadefinování legislativních návrhů Evropské komise ohledně společných nákupů plynu či možného zastropování cen. Na neformálním jednání nechyběli zástupci zemí Evropského sdružení volného obchodu, informoval web českého předsednictví.

„V rámci první části programu jsme se zaměřili na otázku vysokých cen plynu a hledání rychlého, ale zároveň účinného řešení. Diskuze na toto téma není jednoduchá, každý stát má jiné podmínky, jiná pravidla, jiné zájmy; je však klíčová, protože musíme naprosto nutně zmírnit ekonomické dopady tohoto vývoje,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Očekávám, že Evropská komise vezme tuto diskuzi v potaz během přípravy legislativního návrhu k této otázce. Ten by Komise měla zveřejnit příští týden a věřím, že se nám jej následně podaří probrat na formálním jednání Rady pro energetiku 25. října v Lucemburku. Následně nejspíše svoláme další mimořádné jednání ministrů energetiky s cílem dosáhnout jeho schválení.“

Plánovaným opatřením se ve svém proslovu (který celý najdete zde v angličtině) podrobněji věnovala eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová: „Jak jsem sdělila ministrům, připravované iniciativy a návrhy budou mít čtyři prvky, které budou společně působit na snížení cen a posílení solidarity a bezpečnosti dodávek.

Za prvé, pokud jde o ceny plynu. Jak jsem již dříve uvedla, klíčovou oblastí je referenční úroveň plynu TTF. Ta již neodráží realitu energetického trhu EU a uměle navyšuje ceny. Musíme vytvořit alternativní referenční hodnotu a Komise za tímto účelem připravuje legislativní návrh. Příští týden podrobněji vyložíme, co by to znamenalo.

Očekávám, že měřítko bude zavedeno do příští sezóny plnění, ale naši lidé a podniky nemohou čekat až do té doby. Ceny musíme řešit hned. Komise upřednostňuje, aby se tak stalo prostřednictvím jednání s našimi partnery, ale musíme být připraveni, pokud tato jednání nebudou dostatečně rychlá. Potřebujeme dočasný mechanismus, který ceny omezí. V rámci připravovaného balíčku stanovíme, jak by tento mechanismus mohl fungovat a jak zmírnit rizika, která s sebou takový mechanismus nevyhnutelně nese.

Za druhé, jakýkoli zásah do trhu s plynem vyžaduje další snížení poptávky po plynu. To není příjemná věc, ale nutnost pro zajištění bezpečnosti dodávek v souvislosti s intervencí na trhu. Jednou z možností je spustit výstrahu EU, která by stanovila cíl 15 % snížení poptávky jako povinný. K zajištění dostatečné úrovně úspor však může být zapotřebí jiný přístup nebo další opatření.

Za třetí, společný přístup k omezení cen vyžaduje solidaritu. Vzhledem k tomu, že ne všechny členské státy mají uzavřeny dohody o vzájemné solidaritě, navrhneme ujednání, které by bylo v tomto případě přímo použitelné.

A konečně předložíme návrh na usnadnění společných nákupů plynu. To umožní EU využít naši společnou kupní sílu k omezení cen a zabránit tomu, aby se členské státy na trhu předháněly, a tím zvyšovaly ceny. Zajistí to transparentnost a pomůže zejména menším členským státům, které jsou jako kupující v méně výhodné situaci. Zaměříme se mimo jiné na koordinaci a agregaci plnění zásobníků plynu na příští zimu.“

Dodavatelé plynu mimo Rusko a Dukovany 5

Jozef Síkela rovněž do Prahy svolal zástupce nejvýznamnějších neruských dodavatelů plynu do Evropy. Diskutovali se možnosti, jak posílit energetickou bezpečnost a zajistit dostatek dodávek plynu nejen během této zimy, ale i v dalších letech, uvedl na svém twitterovém účtu ministr průmyslu a obchodu.

Síkela se dále setkal se zástupcem francouzské energetické firmy EDF (Électricité de France) Jeanem-Bernardem Lévym, který zmínil jaderný projekt Dukovany 5. Podle Lévyho bude do 30. listopadu předložena evropská nabídka EPR1200.

Lévy bude ovšem brzo v čele EDF nahrazen Lucem Rémontem, který by měl firmě pomoci. Energetický gigant prochází černým rokem: kumulativně utrpěl ztráty, má značné dluhy, obtížné vztahy s akcionáři, z nichž hlavním je stát. V důsledku odstavování reaktorů, už není schopen vyrábět tolik elektřiny, kolik by měl. Investice se vyčerpávají, zatímco zisky z jaderné výroby se propadají. Výstavba reaktorů EPR, z nichž reaktor ve Flamanville je stále odkládán, bude mít zásadní význam pro vymanění se ze zajetých kolejí, upozornil portál Les Echos.

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.