OSN nemá peníze na pomoc uprchlíkům

Finanční prostředky agentury OSN pro uprchlíky jsou nedostačující. Její komisař vyjádřil vážné obavy, že rozpočet, který má k dispozici, letos stačit rozhodně nebude.

Agentura OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) bude podle vyjádření svého šéfa muset provést velké škrty s vážnými důsledky pro vysídlené lidi po celém světě, pokud rychle nezíská nové finanční prostředky ve výši alespoň 700 milionů dolarů. Na světě je již více než 100 milionů lidí, kteří byli násilně vysídleni a současná ostře sledovaná válka k této situaci ještě významně přispěla. Nad tímto faktem si zoufá komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. Krize podle jeho vyjádření způsobila, že rozpočet jeho agentury narostl na více než 10 miliard dolarů. „S politováním vám musím oznámit, že poprvé za dobu mého působení mám obavy o finanční situaci UNHCR,“ řekl Grandi.

„Pokud neobdržíme alespoň dalších 700 milionů dolarů, zejména na naše nejvíce podfinancované operace do konce tohoto roku, budeme nuceni provést přísné škrty s negativními a někdy dramatickými důsledky pro uprchlíky a hostitelské komunity,“ dodal. „Co nejdůrazněji říkám všem dárcům, udělejte prosím více.“ Filippo Grandi zároveň uvedl, že ukrajinský konflikt podnítil „největší a nejrychlejší krizi vysídlení“ v Evropě od druhé světové války a letos navýšil rozpočet UNHCR o více než 1 miliardu dolarů. Komisař má obavy z blížící se zimy na severní polokouli a jejích dopadů na 6,2 milionu lidí vnitřně vysídlených na Ukrajině, především pak dopadů na postižené a seniory.

Problémem je podle Grandiho i nemožnost pružně reagovat na aktuální potřeby zemí, kdy většina finančních prostředků, které jeho agentura dostává, je vyčleněna na konkrétní projekty. Důsledkem této rigidity je, že v podstatě není šance rychle reagovat na potřeby uprchlíků v místech, jako je Afghánistán, Demokratická republika Kongo, Jižní Súdán a oblast Sahelu. Komisař se pochlubil, že agentura OSN pro uprchlíky tvrdě pracovala na rozšíření své dárcovské základny a zásadně navýšila finanční prostředky, které získává ze soukromých zdrojů, ze 421 milionů dolarů v roce 2019 na letošní více než 1 miliardu dolarů. Přesto například financování pomoci pro miliony syrských uprchlíků do sousedních zemí je „na nejnižší úrovni v historii“. „Pokud se nezaměříme na všechny krize, pokud nebudeme adekvátně reagovat, odsoudíme uprchlíky a jejich hostitele k dalším těžkostem, ztrátě naděje a riziku dalšího pohybu,“ uvedlo k tomuto Grandi. Většinu ročního příjmu agentury pro uprchlíky pak tvoří příspěvky od vlád zemí jako jsou Německo, skandinávské státy, USA a Spojené království.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.