Evropa i nadále odebírá ruský LNG

Dovoz zkapalněného zemního plynu z Ruska do EU se letos zvýšil o 46 %.

V září se Ursula von der Leyenová ve svém proslovu chlubila „diverzifikací od Ruska směrem k jiným spolehlivým dodavatelům“ a sdělila, že „jsme byli schopni (…) zcela kompenzovat dosavadní dovoz plynu prostřednictvím jiných spolehlivých dodavatelů“. Podle webu Politico je to jen část pravdy.

Zatímco dodávky zemního plynu dodávaného plynovody letos dramaticky poklesly, dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska do EU se podle údajů Evropské komise za prvních devět měsíců roku 2022 meziročně zvýšil o 46 %. EU v této záležitosti není sama. Jak publikoval portál energypolicy.columbia.edu, tak Japonsko v tichosti zvýšilo nákupy ruského LNG a za rok 2022 ho dovezlo tolik, jako žádná jiná země.

Pro země EU hrozí, že rostoucí využívání námořního LNG z Ruska by mohlo Evropu vydat na milost a nemilost novému kolu Putinova plynového vydírání v roce 2023, právě když se blok snaží doplnit své zásoby plynu na zimu.

V letošním roce byla zatím více než třetina ruských dodávek LNG do Evropy určena pro Francii, následovanou Španělskem s téměř čtvrtinou, přičemž významné objemy obdrželo také Nizozemsko a Belgie. Analytici uvedli, že některé evropské společnosti měly s Rusy uzavřené dlouhodobé smlouvy o dodávkách ještě před válkou.

Nárůst dovozu LNG je malý ve srovnání s obrovským poklesem dovozu ruského plynu potrubím, který se podle údajů Komise snížil na polovinu ze 105,7 mld. m3 v prvních devíti měsících loňského roku na 54,2 mld. m3 ve stejném období letošního roku. Podle analytiků energetického trhu je však nárůst dovozu LNG v rozporu s rétorikou EU a není bez vlastních rizik.

Evropa musí přijmout okamžitá opatření, aby se vyhnula riziku nedostatku zemního plynu v příštím roce

Podle nové analýzy Mezinárodní energetické agentury (IEA) vznikne v létě příštího roku v klíčovém období pro doplnění zásobníků v EU náročná mezera v nabídce a poptávce ve výši 30 miliard m3, pokud Rusko zastaví veškeré dodávky z plynovodů a Čína obnoví dovoz zkapalněného zemního plynu.

Ze zprávy s názvem Never Too Early to Prepare for Next Winter: Europe’s Gas Balance for 2023-2024vyplývá, že zásobníky plynu v Evropské unii jsou nyní naplněny z 95 %, což je o 5 % více, než je pětiletý průměr. Zpráva však varuje, že polštář, který poskytuje současná úroveň zásobníků, stejně jako nedávné nižší ceny plynu a neobvykle mírné teploty, by neměly vést k příliš optimistickým závěrům ohledně budoucnosti.

Proces naplňování zásobníků plynu v EU v letošním roce byl ovlivněn klíčovými faktory, které se v roce 2023 nemusí opakovat. Patří k nim dodávky plynu z ruských plynovodů, které sice byly v průběhu roku 2022 výrazně sníženy, ale po většinu první poloviny roku se blížily „normální“ úrovni. Celkové dodávky plynovodů z Ruska do EU v roce 2022 budou pravděpodobně činit přibližně 60 miliard m3 , ale je velmi nepravděpodobné, že by Rusko v roce 2023 dodalo dalších 60 miliard m3 plynu z plynovodů – a ruské dodávky do Evropy by se mohly zcela zastavit.

Měsíční dovoz LNG z Ruska do Evropské unie od července 2020 do června 2022 (v milionech metrů krychlových). Zdroj: Statista.

Ilustrační foto: 妖精書士, Public domain, via Wikimedia Commons

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.