EU si připomněla třicáté výročí jednotného trhu

Jednotný trh EU, který vznikl před 30 lety v roce 1993, vytváří 56 milionů pracovních míst a 25 % HDP Evropské unie.

Jednotný evropský trh zůstává jedním z největších úspěchů EU a klíčovým nástrojem ochrany lidí a podniků v době krize.

Po slavnostním ceremoniálu a rozpravě na začátku plenárního zasedání přijal Parlament ve středu usnesení k 30. výročí jednotného trhu EU 537 hlasy pro, 35 proti a 66 se zdrželo hlasování. V textu jsou nastíněny nejnaléhavější výzvy, kterým jednotný trh v současnosti čelí, a doporučení pro další postup, uvedl portál Evropského parlamentu.

Další rozvoj v oblasti služeb, energetiky, telekomunikací a digitálních technologií

Jednotný trh EU je považován za jeden z největších evropských úspěchů a za „motor evropské integrace a páteř její ekonomiky“. Poslanci však upozorňují, že jeho úspěchy nelze považovat za samozřejmost vzhledem k vážným překážkám, kterým EU v současnosti čelí – od dlouhodobých geopolitických konfliktů až po změnu klimatu.

Po třech desetiletích od jeho vzniku poslanci vyzývají členské státy a instituce EU k obnovení závazku a politické vůle, jakož i ke konkrétnímu akčnímu plánu pro rok 2030 a další období s cílem dále posílit a rozvíjet jednotný trh, zejména v oblastech, jako jsou služby, energetika, telekomunikace a jednotný digitální trh.

Přizpůsobení se novým výzvám

Nedávné otřesy jednotného trhu (brexit, pandemie a ruská válka na Ukrajině) měly vážný dopad na jeho integritu a odolnost a dále zdůraznily význam jednoty a spolupráce mezi členskými státy, poznamenávají poslanci. Uvádějí, že nástroje, jako je nástroj pro mimořádné události na jednotném trhu (SMEI – Single Market Emergency Instrument), se ukáží jako klíčové pro předcházení výpadkům v dodavatelském řetězci a udržení hladkého fungování jednotného trhu v době krize.

Jednotný trh, který se v průběhu let vyvíjel a rostl v reakci na výzvy, se musí znovu transformovat, aby zůstal motorem integrace EU, uvádí se v usnesení. Mezi nejnovějšími změnami poslanci vyzdvihují nová pravidla pro Akt o digitálních trzích, Akt o digitálních službách, společnou nabíječku pro elektronická zařízení, bezpečnost výrobkůspotřebitelské úvěry – to vše má zásadní význam pro zvýšení ochrany spotřebitelů a blahobytu občanů EU, a to jak online, tak offline. Poslanci znovu vyzývají Komisi, aby „urychleně přišla“ s ohlášeným legislativním návrhem o právu na opravu.

Účinné, včasné a správné prosazování

Jednotný trh také přispívá k úloze EU na globální scéně a jeho vysoké standardy mohou podle poslanců pozitivně ovlivnit ostatní části světa.

V neposlední řadě text zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy uplatňovaly a prosazovaly pravidla jednotného trhu „účinným, včasným a správným“ způsobem, což má zásadní význam pro posílení důvěry spotřebitelů a vytvoření rovných podmínek pro všechny podniky.

Souvislosti

Jednotný trh od svého vzniku v roce 1993 usnadňuje každodenní život lidem i podnikům a podporuje zaměstnanost a růst v celé EU. Zajišťuje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob na jednotném vnitřním trhu EU. EU má největší jednotný trh na světě – je domovem 447 milionů spotřebitelů a 23 milionů podniků. Podle studie Evropského parlamentu by přínosy odstranění zbývajících překážek plně funkčního jednotného trhu mohly do konce roku 2029 představovat až 713 miliard eur.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.