Cíle globálních společností v oblasti „čisté nuly“ představují pouze 36% snížení emisí

Několik průzkumů ukázalo, že spotřebitelé nerozumějí tomu, co znamená tvrzení „klimaticky neutrální“.

Podle zprávy institutu NewClimate a neziskové organizace Carbon Market Watch představují „nulové“ (net zero) klimatické plány 24 největších světových společností snížení emisí o pouhých 36 procent. Strategie samozvaných klimatických lídrů, mezi něž patří zvučná jména jako Amazon, Apple, Google, H&M, Nestlé, Mercedes-Benz, Volkswagen a Walmart, jsou podle autorů „zcela nedostatečné a zahalené nejasnostmi“. Zpráva rovněž tvrdí, že dlouhodobé závazky k nulovým čistým emisím odvádějí pozornost od naléhavě potřebného krátkodobého snižování emisí a měly by být zakázány, protože klamou spotřebitele.

***Upozornění: Tento článek je součástí kampaně CLEW zaměřené na tvrzení o klimatu ve firmách. V této dokumentaci jsou uvedeny naše stávající publikace a budoucí obsahové plány a naše nadcházející akce jsou zde. Tento blog vysvětluje, proč jsme se rozhodli tento projekt spustit.***

Podle analýzy plánů 24 největších světových společností, které jsou zodpovědné za přibližně čtyři procenta celosvětových emisí, jsou jejich „čisté nulové“ klimatické cíle daleko za svými sliby. Podle druhého vydání studie „Corporate Climate Responsibility Monitor“, kterou vypracoval NewClimate Institute a nevládní organizace Carbon Market Watch, se klimatické strategie namísto snížení emisí téměř na nulu do cílového roku rovnají snížení celkové produkce CO2 společností o něco více než o třetinu.

„Dohromady činí čisté nulové závazky 24 společností pouhých 36 % do poloviny století,“ uvedli autoři zprávy, která se zaměřuje na společnosti, jež se prohlašují za klimatické lídry díky svému zapojení do kampaně Race to Zeropodporované OSN.

V reakci na rostoucí tlak na společnosti, aby jednaly v oblasti klimatu, rychle roste počet společností, které přicházejí s „čistými nulovými“ klimatickými cíli. Kritika těchto cílů, které naznačují směřování k nulovému dopadu na klima, však vzrostla i v situaci, kdy chybí regulační dohled, což velmi komplikuje rozlišení mezi skutečnými opatřeními v oblasti klimatu a „greenwashingem“.

Většina klimatických strategií má „nízkou“ nebo „velmi nízkou“ integritu

Zpráva dospěla k závěru, že klimatické cíle 15 z 24 společností mají „nízkou“ nebo „velmi nízkou“ integritu a že osm společností má klimatické cíle s „mírnou“ integritou. Klimatická strategie dánské lodní společnosti Maersk byla jako jediná hodnocena jako „přiměřená“ integrita, zatímco ani jeden klimatický plán společnosti nedosáhl hodnocení „vysoká“ integrita. Autoři konstatovali „všeobecný nedostatek pokroku“ od zveřejnění první verze zprávy před rokem.

Autoři zvláště kritizovali přílišné spoléhání se téměř všech zkoumaných společností na kontroverzní systémy kompenzace emisí uhlíku, které mají kompenzovat pokračující emise, a vyzvali, aby se místo toho důsledně zaměřily na snižování emisí. Autoři odhadli, že společnosti v průměru plánují kompenzovat téměř polovinu své celkové uhlíkové stopy, aby si v budoucnu mohly nárokovat „uhlíkovou neutralitu“. Kritizovali také, že společnosti plánují skrývat využívání kompenzace pod rouškou nové terminologie, jako je „insetting“.

Zpráva vyzvala k zákazu zavádějících klimatických tvrzení, protože představují klamání spotřebitele. „Je opravdu nereálné očekávat, že spotřebitelé těmto tvrzením porozumí, přestože řada těchto sdělení je přímo zaměřena na spotřebitele,“ uvedl politický expert Gilles Dufrasne ze společnosti Carbon Market Watch.

Několik průzkumů ukázalo, že spotřebitelé nerozumějí tomu, co znamená tvrzení „klimaticky neutrální“. Podle autorů se některé klimatické cíle společností na první pohled zdají velmi podobné, ale při bližší analýze se zásadně liší. [Tento informační list shrnuje metodiku zprávy pro analýzu čistých nulových cílů].

„Falešná tvrzení o „čisté nule“ a „uhlíkové neutralitě“ jsou neuvěřitelně škodlivá,“ řekl Dufrasne. „Vytvářejí iluzi, že společnosti podnikají seriózní kroky k řešení klimatické krize, zatímco ve skutečnosti problém zametají pod koberec a nechávají na ostatních a budoucích generacích, aby po nich uklidili jejich nepořádek.“

Vzdálené cíle čisté nuly jsou „odváděním pozornosti“

Zpráva tvrdí, že vzdálené „čisté nulové“ cíle společností odvádějí pozornost od naléhavé potřeby snížit emise v tomto desetiletí. „Společnosti zahrnuté do našeho hloubkového hodnocení se v souhrnu zavázaly snížit do roku 2030 pouze 15 % emisí v celém hodnotovém řetězci, nebo až 21 % při nejoptimističtější interpretaci jejich závazků,“ uvedli autoři. „To je méně než polovina cesty k 43procentnímu snížení skleníkových plynů, kterého musíme dosáhnout na globální úrovni, abychom omezili nárůst teploty na přibližně 1,5 °C.“

Nedostatek jasného regulačního dohledu podle autorů znamená, že „skuteční klimatičtí lídři mají problém odlišit se od těch, kteří přijímají mnohem skromnější závazky“. Pouze pět ze sledovaných společností – H&M Group, Holcim, Stellantis, Maersk a Thyssenkrupp – se zavázalo snížit své emise alespoň o přibližně 90 % do příslušných cílových let, uvádí zpráva. Tyto společnosti jsou však postaveny na stejný piedestal jako jiné – včetně American Airlines, Carrefour, Deutsche Post DHL, Fast Retailing (Uniqlo), Inditex (Zara), Nestlé, PepsiCo, Volkswagen a Walmart – které činí podobná prohlášení […], jež ve skutečnosti znamenají velmi omezenou úroveň závazků ke snížení emisí.“

Zpráva také vyzdvihla některé příklady vedoucího postavení v oblasti klimatu. „Patří mezi ně například společnost Maersk, která investuje do alternativních paliv a plavidel; Google, který je průkopníkem v nepřetržitém monitorování a slaďování výroby energie z obnovitelných zdrojů se spotřebou; Deutsche Post DHL, která investuje do elektrifikace svého vozového parku a rozšiřování výroby nízkouhlíkových paliv pro silniční, námořní a leteckou dopravu; a Apple, který přijímá opatření, aby svým dodavatelům zpřístupnil možnosti nákupu vysoce kvalitní energie z obnovitelných zdrojů, a také zavádí opatření na prodloužení životnosti zařízení.“

Zdroj: Sören Amelang, „Global companies’ “net zero” targets amount to only 36% emissions cut – report“ (Clean Energy Wire, 13.02.2023)

Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY 4.0)

 

Psali jsme:

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.