EU pokročila v jednáních o dohodě o kritických nerostných surovinách s USA

Pokud EU a USA uzavřou dohodu o kritických nerostných surovinách, zajistí se tím, že EU jako spojenec bude podle amerického zákona o snižování inflace na stejné úrovni jako partneři, s nimiž mají USA uzavřenu dohodu o volném obchodu.

Evropská komise přijala 14. června směrnice pro jednání o dohodě o kritických nerostných surovinách se Spojenými státy. Cílem je podpořit dodavatelské řetězce mezi EU a USA v oblasti kritických surovin potřebných pro výrobu baterií elektrických vozidel. Jen v roce 2022 vyvezla EU kritické suroviny důležité pro toto odvětví v hodnotě 8,3 miliardy eur, uvádí web Evropské komise.

Pokud EU a USA uzavřou dohodu o kritických nerostných surovinách, zajistí se tím, že EU jako spojenec bude podle amerického zákona o snižování inflace na stejné úrovni jako partneři, s nimiž mají USA uzavřenu dohodu o volném obchodu. To umožní společnostem z EU soutěžit na americkém trhu za rovných podmínek s konkurenty z USA a třetích zemí, jako je Chile, Korejská republika a Japonsko.

Dohoda mezi EU a USA o kritických nerostných surovinách rovněž pomůže posílit výrobní kapacity EU v průmyslových odvětvích strategického významu. Přísná ustanovení týkající se životního prostředí a oblasti práce pomohou zajistit větší dodávky kritických surovin z udržitelných zdrojů.

Dohoda navíc pomůže posílit Komisí navrhovaný akt o průmyslu pro nulové čisté emise a akt o kritických surovinách, jejichž cílem je rozšířit výrobu klíčových uhlíkově neutrálních technologií v EU.

Toto zmocnění a doprovodné směrnice pro jednání svěřují Komisi pravomoc k tomu, aby po přijetí Radou sjednala dohodu obsahující následující ustanovení:

  • usnadnění obchodu, které umožní, aby kritické suroviny vytěžené nebo zpracované v EU mohly být použity ve vozidlech způsobilých pro americký režim daňových úlev pro čistá vozidla,
  • spolupráce na zvýšení udržitelnosti odvětví kritických surovin podporou vysoké úrovně ochrany životního prostředí, mezinárodních technických norem a přístupů k oběhovému hospodářství,
  • podpora pracovních práv v odvětví kritických surovin,
  • posílení udržitelných a spravedlivých dodavatelských řetězců prostřednictvím společných norem ve spolupráci se spojenci a partnery.

Další kroky

Rada nyní návrh posoudí a rozhodne o něm. Komise pak bude moci zahájit formální jednání s USA za účelem rychlého uzavření dohody.

Souvislosti

V srpnu 2022 přijaly USA zákon o snižování inflace, který zavádí daňové úlevy pro čistá vozidla. Jedná se o dotaci ve formě daňové úlevy poskytované na nákup způsobilých vozidel na baterie nebo palivové články. Aby vozidlo mohlo získat plnou podporu, musí být mimo jiné vybaveno baterií, která má alespoň část svého obsahu kritických nerostných surovin buď zrecyklovanou v Severní Americe, nebo vytěženou a zpracovanou v USA nebo v zemi, s níž USA uzavřely dohodu o volném obchodu nebo dohodu o kritických nerostných surovinách.

Bez dohody mezi EU a USA o kritických nerostných surovinách hrozí, že podniky EU budou vyloučeny z dodavatelských řetězců automobilového průmyslu v USA, čímž se omezí možnosti vývozu z EU.

EU a USA svůj záměr vyjednat dohodu o kritických nerostných surovinách oznámily ve společném prohlášení předsedkyně von der Leyenové a prezidenta Bidena ze dne 10. března 2023, jakož i ve společném prohlášení Rady EU–USA pro obchod a technologie ze dne 31. května.

Další informace

Návrh Komise na rozhodnutí Rady o zmocnění k jednání

Příloha návrhu se směrnicemi pro jednání

Obchodní vztahy mezi EU a USA

Citace

„Vyjednání dohody o kritických nerostných surovinách s USA je klíčem k tomu, aby se Evropské unii jakožto spojenci USA dostalo v rámci zákona o snižování inflace zacházení srovnatelného s tím, které je poskytováno v rámci dohod o volném obchodu. Dohoda zajistí, aby těžební a chemické společnosti v EU měly spravedlivý a hladký přístup na trh USA a mohly zásobovat výrobce elektrických vozidel v EU i v USA. Potřebujeme ve vyjednávání této konkrétní dohody rychle pokročit, aby se s podniky v EU zacházelo stejně jako s podniky v USA podle zákona o snižování inflace. Kromě toho se posílí naše spolupráce v oblasti vývoje čistých technologií v kontextu ekologické transformace a také se rozšíří přístup ke zdrojům kritických surovin, které budou udržitelné, důvěryhodné a nezatížené vykořisťováním pracovníků.“

Valdis Dombrovskis, výkonný místopředseda odpovědný za obchodní politiku – 14.06.2023

Psali jsme:

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.