EU: Bude zrušeno právo veta?

Poslanci Evropského parlamentu usilují o zpolitizování institucí EU a zrušení práva veta v rámci plánované revize smluv.

Náměstek polského ministra spravedlnosti Sebastian Kaleta na sociální síti X upozornil na včerejší hlasování Výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO – Committee on Constitutional Affairs), který „odhlasoval připravený dokument, který výslovně navrhuje zrušit právo veta a dát EU více pravomocí, např. v oblasti obrany, zahraniční politiky, energetiky a dalších“.

Ve sdělení Výboru pro ústavní záležitosti z 25. října 2023 se uvádí následující:

Zprávu obsahující návrh změn smluv schválili poslanci ve středu 19 hlasy pro, 6 proti a 1 se zdržel hlasování. Doprovodné usnesení bylo přijato 20 hlasy pro, 6 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Poslanci Evropského parlamentu znovu vyzývají ke změně Smluv EU a žádají Radu, aby „okamžitě a bez projednávání předložila návrhy […] Evropské radě“, aby mohl být ustaven konvent.

Institucionální reformy a mechanismus celoevropských referend

Poslanci požadují zavedení dvoukomorového systému, který by posílil roli Parlamentu a změnil hlasovací mechanismy v Radě. Unie by byla lépe připravena jednat díky výraznému zvýšení počtu rozhodnutí přijímaných kvalifikovanou většinou (QMV – qualified majority voting) a řádným legislativním postupem (OLP – ordinary legislative procedure), zatímco Parlament by získal plnohodnotné právo zákonodárné iniciativy a stal by se spoluzákonodárcem dlouhodobého rozpočtu EU.

Poslanci rovněž požadují obrácení současné role Rady a Parlamentu při volbě předsedy Komise (která by se přejmenovala na „evropskou exekutivu“), kdy by Parlament napříště navrhoval předsedu Komise a Evropská rada by je schvalovala. Navrhují rovněž umožnit předsedovi Komise vybírat její členy na základě politických preferencí a zároveň zajistit geografickou a demografickou rovnováhu.

Návrh zprávy požaduje zavedení mechanismu celoevropských referend o otázkách týkajících se činnosti a politik Unie (včetně schválení projednávaných návrhů reformy Smlouvy) a posílení stávajících participačních mechanismů.

Pravomoci EU a subsidiarita

Poslanci chtějí zavést výlučnou pravomoc Unie v oblasti životního prostředí a biologické rozmanitosti a sdílené pravomoci v otázkách veřejného zdraví, civilní ochrany, průmyslu a vzdělávání. Navrhují posílení sdílených pravomocí Unie v oblasti energetiky, zahraničních věcí, vnější bezpečnosti a obrany, politiky v oblasti vnějších hranic v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a přeshraniční infrastruktury.

Další oblasti reformy

Návrh zprávy obsahuje také návrhy týkající se těchto oblastí:

  • zahraniční, bezpečnostní a obranná politika (sankce a dočasné kroky v procesu rozšíření, rozhodnutí kvalifikovanou většinou a obranná unie s vojenskou kapacitou);
  • jednotný trh, hospodářství a rozpočet (řešení daňových rájů, QMV pro daňová rozhodnutí, pětiletá období pro dlouhodobý rozpočet);
  • protokol o sociálním pokroku;
  • vzdělávání
  • obchod a investice;
  • nediskriminace (rozšíření seznamu chráněných zranitelných skupin a odkaz na „rovnost žen a mužů“ ve Smlouvách);
  • klima a životní prostředí – snížení globálního oteplování a ochrana biologické rozmanitosti jako cíle Unie, ochrana přírodních základů života a zvířat v souladu s přístupem „One Health“ (Jedno zdraví“);
  • energetická politika (integrovaná evropská energetická unie);
  • prostor svobody, práva a bezpečnosti (další pravomoci pro Europol, násilí na základě pohlaví a trestné činy proti životnímu prostředí stíhané podle práva EU) a
  • migrace (společné minimální normy v oblasti občanství a víz, přísnější opatření na ochranu hranic, hospodářská a sociální stabilita a dostupnost kvalifikované pracovní síly).

O zprávě budou hlasovat všichni poslanci Evropského parlamentu na plenárním zasedání ve dnech 20. – 23. listopadu.

Celý článek najdete zde v angličtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.