Válka v Gaze otřásá západním vlivem na globálním vlivu

Globální většina bude v důsledku současné války v Gaze stále otevřeněji vzdorovat západnímu pojetí světového řádu.

Komentátor Mohamad Hasan Sweidan míní, že důsledky izraelského postupu v Gaze povedou k tomu, že se globální většina posune od západního „na pravidlech stojícího řádu“ k velmocenským konkurentům Západu.

Bitevní pole globálního Jihu je pro Západ významné, jak dosvědčuje jeden z článků novin Financial Times, nálada na poslední Mnichovské bezpečnostní konferenci, vyjádření řady západních představitelů a dalších vlivných médií. Jenže události v Gaze a v Izraeli, které začaly 7. října, ukázaly prvky, které se Západ snažil bagatelizovat: dvojí standardy, pokrytectví a sebestředný přístup.

Při postavení se Rusku a Číně se Západ uchýlil k vyprávění o „na pravidlech postaveném světovém řádu“, píše Sweidan. Vyprávění se využilo ve spojení s válkou na Ukrajině.

Podle Sweidana však ale současná podpora genocidních akcí Izraele proti Palestincům ze strany Západu odhalila selektivní uplatňování mezinárodních norem, které je vedeno geopolitickými zájmy.  Článek ve Foreign Policy už varuje, že “čím déle bude válka mezi Izraelem a Hamásem pokračovat, tím větší bude riziko pro důvěryhodnost Západu na globálním Jihu”.

Sweidan píše, že reakce světové většiny na válku přesahuje palestinskou otázku, zejména v Africe, Asii a Latinské Americe. Hněv těchto oblastí, který se na konflikt dívá optikou vlastního boje proti kolonialismu a imperialismu, se s každým dalším týdnem války jen upevňuje a zesiluje. Nedůslednost Západu, který hájí “blonďaté a modrooké” Ukrajince a zároveň vyzbrojuje masakr “hnědých” Palestinců v Gaze, sama o sobě zničila účinnost všech západních narativů od 2. světové války.

Pro představu, počet Palestinců zabitých za pouhý měsíc již překročil počet 9 806 mrtvých civilistů za dva roky války na Ukrajině.

Autor článku dále předpokládá, že tento dvojí metr, disparita v měření lidských obětí, bude mít další důsledky, včetně negativních dopadů na takzvanou měkkou moc Západu. Podle Sweidana už nyní situace v Gaze zasadila těžkou ránu také dlouhodobému úsilí Západu o pěstování měkké síly prostřednictvím mladé generace na globálním Jihu, jejíž přijetí “estetiky západního modelu” bylo rozhodující pro vytvoření konsensu pro globální řád pod vedením USA.

Země globálního Jihu mají nyní důvod k tomu, aby kormidlovaly samy v multipolárním světě a mají dnes silnější pozici, která jim umožňuje odmítnout dvojí standardy, nátlak a diktát USA a jejich spojenců.  Vývoj v Gaze je ale podle autora rovněž důrazná připomínka toho, že spolčení pouhých několika západních států může pro mezinárodní společenství představovat existenční hrozbu.

Zatímco západní představitelé hledají optimální strategie, jak získat znovu vliv v zemích globálního Jihu, Izrael dnes svými kroky změřil všechny atlantistické iniciativy zaměřené na rehabilitaci “laskavého” obrazu Západu.

S pokračující brutalitou Izraele je pravděpodobné, že globální většina bude otevřeněji a ostřeji vzdorovat paradigmatu založenému na pravidlech, což podkopává strategické cíle Západu vůči konkurenčním mocnostem.  Využijí konkurenti Washingtonu této příležitosti k prosazení svých vlastních zájmů?

Články zveřejněné v rubrice Trendy nemusejí vyjadřovat názor redakce.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.