Mladí lidé by měli mít větší vliv na tvorbu politik EU

Evropská komise se chce zaměřit na potřeby mladých lidí a zapojit je do politiky před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024 i v dalších letech.

Vliv mladých Evropanů na politiku EU roste. V návaznosti na úspěchy Evropského roku mládeže 2022 Komise 10. ledna oznámila několik opatření, která mladým lidem umožní více ovlivňovat rozhodnutí, která se jich týkají, a dávají hlasu mládeže v řadě politik EU větší váhu, informoval portál EK.

Při navrhování politik EU bude Komise provádět „test s ohledem na potřeby mládeže“, aby byl systematicky zohledňován jejich dopad na mladé lidi. Toho bude dosaženo tím, že se zajistí, aby stávající nástroje pro zlepšování právní úpravy, včetně konzultací a posouzení dopadů, byly využívány v maximální možné míře.

Tyto nástroje budou doplněny několika nástroji zaměřenými na mládež v rámci strategie EU pro mládež na období let 2019–2027. Mezi další iniciativy, které jdou ruku v ruce s „testem s ohledem na potřeby mládeže“, patří politický dialog mezi mladými lidmi a komisaři, řada cílených diskusních fór věnovaných problematice mládeže a nová platforma stran zainteresovaných v oblasti mládeže, která usnadní nepřetržitou výměnu názorů s mládežnickými organizacemi, výzkumnými pracovníky v oblasti mládeže, zástupci členských států a dalšími orgány EU. Komise rovněž zintenzivní dialog EU s mládeží, největší mechanismus pro účast mládeže v Evropě, který více sladí zaměření dialogu s pracovním programem Komise.

Komise navíc předložila několik konkrétních opatření řešících otázky v pěti oblastech politiky, které mladým lidem leží na srdci: zdraví a dobré životní podmínky, životní prostředí a změna klimatu, vzdělávání a odborná příprava, mezinárodní spolupráce a evropské hodnoty a zaměstnanost a začleňování.

V rámci úsilí Komise o přiblížení EU mladým lidem proběhne ve dnech 12. až 19. dubna Evropský týden mládeže 2024, který se dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu zaměří na demokratickou účast a volby. Tento týden vyzdvihne a podpoří zapojení, účast a aktivní občanství mládeže prostřednictvím řady akcí po celé Evropě.

Redakčně zkráceno, upraveno, další podrobnosti najdete zde v češtině.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.