Nový unijní podpůrný mechanismus pro Ukrajinu

Velvyslanci členských států EU 10. ledna schválili částečný mandát k jednání o návrhu na zřízení nového jednotného zvláštního nástroje na podporu obnovy, rekonstrukce a modernizace Ukrajiny a jejího úsilí o provedení reforem v rámci její cesty k přistoupení k EU.

V Nástroji pro Ukrajinu by byly finanční prostředky EU na podporu Ukrajiny sloučeny do jediného nástroje, který by Ukrajině v období 2024–2027 poskytoval soudržnou, předvídatelnou a zároveň flexibilní finanční pomoc, přizpůsobenou bezprecedentním výzvám spojeným s podporou země ve válce, informoval web Rady EU.

Částečný mandát Rady k jednání nezahrnuje otázky související s rozpočtem, zejména celkový objem podpory a podíl grantů a půjček, které budou záviset na výsledku horizontálních jednání o revizi víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v polovině období.

Hlavní prvky částečného postoje Rady

Částečný mandát k jednání zachovává hlavní stavební prvky návrhu Komise. Patří mezi ně cíle nástroje a jeho struktura ve třech pilířích:

  • Pilíř I: Ukrajinská vláda vypracuje Plán pro Ukrajinu, v němž uvede své záměry týkající se obnovy, rekonstrukce a modernizace země a reforem, které hodlá uskutečnit v rámci procesu přistoupení k EU. Finanční podpora ve formě grantů a půjček ukrajinskému státu by byla poskytována na základě provádění Plánu pro Ukrajinu a bude se řídit souborem podmínek a harmonogramem vyplácení prostředků.
  • Pilíř II: Prostřednictvím Investičního rámce pro Ukrajinu bude EU poskytovat podporu ve formě rozpočtových záruk a kombinace grantů a půjček od veřejných a soukromých institucí. Záruka pro Ukrajinu by pokrývala rizika půjček, záruk, nástrojů kapitálového trhu a dalších forem financování podporujících cíle nástroje.
  • Pilíř III: Technická pomoc a další podpůrná opatření by Ukrajině pomohly dosáhnout souladu s právními předpisy EU a uskutečnit strukturální reformy na cestě k budoucímu členství v EU.

Komise pro tento nástroj navrhla celkový rozpočet ve výši 50 miliard eur – 17 miliard eur ve formě grantů 33 miliard eur ve formě půjček.

Částečný postoj bude sloužit jako mandát Rady pro jednání s Evropským parlamentem. Jakmile bude dosaženo dohody, Rada a Evropský parlament budou muset nařízení formálně přijmout.

Redakčně upraveno, zkráceno. Zdroj: Rada EU

Částečný mandát Rady k jednání o Nástroji pro Ukrajinu je dostupný v angličtině zde.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.