Podaří se v EU snížit množství textilního a potravinového odpadu?

V Evropské unii vzniká ročně 60 milionů tun potravinového odpadu a 12,6 milionů tun textilního odpadu.

Poslanci Evropského parlamentu ve středu ve Výboru pro životní prostředí přijali postoj k navrhované revizi rámcové směrnice o odpadech.

Poslanci Evropského parlamentu chtějí zvýšit závazné cíle snížení množství odpadu navržené Komisí na nejméně 20 % v potravinářském průmyslu a výrobě (místo 10 %) a na 40 % na obyvatele v maloobchodě, restauracích, stravovacích službách a domácnostech (místo 30 %) ve srovnání s ročním průměrem vytvořeným v letech 2020-2022. Země EU by musely zajistit, aby těchto cílů bylo na vnitrostátní úrovni dosaženo do 31. prosince 2030.

Nová pravidla, jak je schválili poslanci Evropského parlamentu, by zavedla systémy rozšířené odpovědnosti výrobce (EPR – extended producer responsibility), v jejichž rámci by hospodářské subjekty, které dodávají textil na trh EU, hradily náklady na jeho oddělený sběr, třídění a recyklaci. Členské státy by musely tyto systémy zavést 18 měsíců po vstupu směrnice v platnost (oproti 30 měsícům navrhovaným Komisí). Současně by země EU musely do 1. ledna 2025 zajistit oddělený sběr textilu pro opětovné použití, přípravu na opětovné použití a recyklaci.

Tato pravidla by se vztahovala na textilní výrobky, jako jsou oděvy a doplňky, přikrývky, ložní prádlo, záclony, klobouky, obuv, matrace a koberce, včetně výrobků, které obsahují materiály související s textilem, jako je kůže, kompozitní kůže, guma nebo plast.

Zpravodajka Anna Zalewska (ECR, PL) uvedla: „Nabízíme cílená řešení, jak omezit plýtvání potravinami, jako je podpora ‚ošklivého‘ ovoce a zeleniny, dohled nad nekalými praktikami na trhu, vyjasnění označování dat a darování neprodaných, ale spotřebovatelných potravin. U textilu zacelujeme mezery tím, že do něj zahrnujeme i výrobky, které nejsou určeny pro domácnost, koberce a matrace, a také prodej přes online platformy. Požadujeme také cíl pro snížení množství textilního odpadu a dohled nad vývozem použitého textilu. Lepší infrastruktura pro zvýšení tříděného sběru by měla být doplněna efektivnějším tříděním směsného komunálního odpadu tak, aby byly vytříděny položky, které lze recyklovat, ještě předtím, než budou odeslány do spalovny nebo na skládku.“

Celá sněmovna má o svém postoji hlasovat na plenárním zasedání v březnu 2024. Na tento spis naváže nový Parlament po volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční 6. až 9. června.

Redakčně upraveno, zkráceno. Zdroj: Evropský parlament, „Textiles and food waste reduction: New EU rules to support circular economy

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.