Plán Evropské investiční banky k posílení evropské obrany

Evropská investiční banka (EIB) přezkoumává svůj aktuální postoj k obrannému průmyslu EU.

EIB, jejímiž akcionáři jsou členské státy EU a ministři financí EU tvoří Radu guvernérů, v současné době nemůžepřímo investovat do zbraní a střeliva a podpora tohoto sektoru nesmí jít za technologie dvojího užití, tedy materiál s využitím jak v armádě, tak i pro civilní účely. Jak informovala prezidentka Nadia Calviño Radu Ecofin v Lucemburku, EIB nyní analyzuje možnosti v mezích svého mandátu a zvažuje např. zřízení speciální úvěrové linky pro malé a střední podniky a stejně tak podepsání memorand o porozumění s Evropskou obrannou agenturou a s NATO.

„Zintenzivníme a urychlíme naši podporu evropského bezpečnostního a obranného průmyslu a zároveň zajistíme naši finanční kapacitu a nejvyšší standardy v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy. Jako finanční složka EU musíme přispívat k zajištění míru a bezpečnosti v Evropě. Dnes zahájený akční plán zlepší podmínky financování evropských projektů. Budeme spolupracovat s členskými státy a institucemi EU, abychom urychlili projekty, které zajistí blahobyt našich občanů,“ uvedla Nadia Calviño.

Do budoucna banka upustí od požadavku, aby projekty dvojího užití získávaly více než 50 % svých očekávaných příjmů z civilního využití. Tím se skupina EIB přizpůsobí veřejným finančním institucím, které stejně tak omezují své financování na vybavení a infrastrukturu, jež slouží obranným vojenským nebo policejním a také civilním potřebám, jako je průzkum, sledování, ochrana a kontrola spektra, dekontaminace, výzkum a vývoj, vybavení, vojenská mobilita, kontrola hranic a ochrana jiné kritické infrastruktury a drony.

Dočetli jste jeden z našich článků? Nezapomínejte, prosíme, na dobrovolné předplatné, které je příspěvkem k další nezávislosti a na fungování !Argumentu a také investicí do jeho budoucnosti. Více o financování zdola se dozvíte zde.